Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Tilgnerka na Bratislavskom krajskom festivale vedy a techniky Súťaže v riešení logických úloh a sudoku Deň otvorených dverí na Ústave molekulárnej biológie Deň otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied zviditeľnil Tilgnerku Úspech aj na Celoslovenskom festivale vedy a techniky Objavujeme a bádame so Slovenskou akadémiou vied Chutná biológia Informatika - Etika - Sloh Telocvikárka na biológii Devínska Kobyla Škodlivé látky S robotmi na informatike SOČ Márnosť Šedivá! Projekty z hodín TECHNIKY 100. výročie vypuknutia 1.svetovej vojny Deň mlieka BUBO Významní Slováci - vyhodnotenie súťaže Informatika - 5. roč. Tilgnerka mala múzeum orgánov Vodárenské múzeum

Vodárenské múzeum

Dňa 28. 9. 2018 sa trieda sekunda A zúčastnila exkurzie vo Vodárenskom múzeu, kde sa jej naskytol pohľad do histórie bratislavského vodárenstva od prvopočiatku až po súčasnosť. Deti si mali možnosť prezrieť napr. obrazové panely, trojrozmerné exponáty, meraciu techniku, hydranty... Súčasťou exkurzie bola aj vychádzka k studni bratislavského vodovodu, ktorá sa nachádza na Sihoti. Tu žiaci absolvovali prechod betónovým tunelom, ktorý bol neopakovateľným zážitkom. Za organizáciu exkurzie ďakujeme pani učiteľke Vicenovej.