Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Tilgnerka na Bratislavskom krajskom festivale vedy a techniky Súťaže v riešení logických úloh a sudoku Deň otvorených dverí na Ústave molekulárnej biológie Deň otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied zviditeľnil Tilgnerku Úspech aj na Celoslovenskom festivale vedy a techniky Objavujeme a bádame so Slovenskou akadémiou vied Chutná biológia Informatika - Etika - Sloh Telocvikárka na biológii Devínska Kobyla Škodlivé látky S robotmi na informatike SOČ Márnosť Šedivá! Projekty z hodín TECHNIKY 100. výročie vypuknutia 1.svetovej vojny Deň mlieka BUBO Významní Slováci - vyhodnotenie súťaže Informatika - 5. roč. Tilgnerka mala múzeum orgánov Vodárenské múzeum

Informatika - 5. roč.

Na informatike v piatom ročníku sa snažíme prepojiť výuku na iné predmety, aby sa deti lepšie učili prepájať súvislosti. Na začiatku roka sme vypracovávali doplňovačky na tvrté Y a mäkké I a podobne. Potom sme spolu opisovali staré diktáty a vkladali ku nim obrázky z ClipPártu. Robili sme aj veľký projekt Kuchárska kniha, kde sme opakovali čo sme sa učili a zároveň sa snažili deti spojiť do kolektívnej práce. A tento mesiac sme sa zamerali na matematiku. Konkrétne - prácu s kockami a ich stavaním a kreslením.   Foto

Najprv sme si postavili jednoduché stavby, ktoré sme spoločne postavili pomocou tvarov vo Word-e. Potom sme nechali deti postaviť si vlastné stavby a nakresliť ich v počítači. Trochu sme si teda zopakovali kreslenie. Potom sme pridali prácu s textovými poliami a ich formátovaním. A nakoniec sa deti zahrali na tvorcov pracovných listov pre svojich spolužiakov. 

Aj takto sme trochu pomohli príprave na prijímacie pohovory na 8-ročné gymnáziá.

 

Foto