Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Tilgnerka na Bratislavskom krajskom festivale vedy a techniky Súťaže v riešení logických úloh a sudoku Deň otvorených dverí na Ústave molekulárnej biológie Deň otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied zviditeľnil Tilgnerku Úspech aj na Celoslovenskom festivale vedy a techniky Objavujeme a bádame so Slovenskou akadémiou vied Chutná biológia Informatika - Etika - Sloh Telocvikárka na biológii Devínska Kobyla Škodlivé látky S robotmi na informatike SOČ Márnosť Šedivá! Projekty z hodín TECHNIKY 100. výročie vypuknutia 1.svetovej vojny Deň mlieka BUBO Významní Slováci - vyhodnotenie súťaže Informatika - 5. roč. Tilgnerka mala múzeum orgánov Vodárenské múzeum

Významní Slováci - vyhodnotenie súťaže

Po troch týždňoch sme školskú súťaž "Osobnosti zo Slovenska" uzavreli. Na úlohu v súťaži - Napíš celé mená osobností vyobrazených na portrétoch. - odpovedalo 26 detí zo 4.B, 4.D, 5.C, 6.B, Prímy A, 7.A, pričom 6 detí odpovedalo správne.
Z úspešných riešiteľov vyžrebovala pani riaditeľka jedného - Šimon Král zo 4.B, ktorý získal Tablet Lenovo a predsedníčka detskej poroty z Kvarty B Katka vyžrebovala ešte jedno dievča - Leona Lopošová z 5.C, ktoré získalo darčekový balíček od http://www.dobre-napady.sk