Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Tilgnerka na Bratislavskom krajskom festivale vedy a techniky Súťaže v riešení logických úloh a sudoku Deň otvorených dverí na Ústave molekulárnej biológie Deň otvorených dverí v Slovenskej akadémii vied zviditeľnil Tilgnerku Úspech aj na Celoslovenskom festivale vedy a techniky Objavujeme a bádame so Slovenskou akadémiou vied Chutná biológia Informatika - Etika - Sloh Telocvikárka na biológii Devínska Kobyla Škodlivé látky S robotmi na informatike SOČ Márnosť Šedivá! Projekty z hodín TECHNIKY 100. výročie vypuknutia 1.svetovej vojny Deň mlieka BUBO Významní Slováci - vyhodnotenie súťaže Informatika - 5. roč. Tilgnerka mala múzeum orgánov Vodárenské múzeum

Márnosť Šedivá!     To bolo fantastické!!!!

Toto bola titulka článku, ktorá sa objavila na webe o žiakoch našej školy, ktorí sa dňa 14. 4. 2014 zúčastnili na celoštátnej súťaži Prezentiáda. Odohrala sa na súkromnom gymnáziu Mercury. Silu, ale najmä prezentačné schopnosti si tu zmeralo 12 tímov. Prvé miesto si odniesla Márnosť šedivá, tím žiakov z našej Tilgnerky v zložení: REBEKA FECIŠKOVÁ (kapitánka tímu), RÁCHEL LIPTÁKOVÁ a JAKUB BRŇÁK (všetci zo septimy A)!!!!! 

Na súťaži si bolo treba pripraviť prezentáciu na tému Klasická tabuľa verzus Interaktívna tabuľa a poslať ju do súťaže. Do celoslovenského kola postúpilo iba 12 tímov, z toho aj Márnosť šedivá z našej Tilgnerky. Súťažiaci museli potom predviesť svoju prezentáciu a odpovedať na rôzne zákerné otázky poroty.

Ako uviedol článok v novinách, víťazné tímy sa predviedli s prácami, s ktorými by sa nemuseli hanbiť naozaj úplne nikde.

Hodnotili ich elity vo svojom odbore či už hovoríme o vysokoškolských profesoroch, profesoroch, riaditeľovi Slovenskej debatnej asociácie, či pani redaktorke z časopisu Dobrá Škola.

Držíme palce Márnosti šedivej a pevne veríme, že svoje víťazstvo v Brne na medzinárodnom kole obháji.