Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Prijímacie skúšky

Matematika - vzorový test

 

 

šk. rok 2015/2016     výsledky

 

 

šk. rok 2014/2015

 

 

Prijímacie pohovory 12. máj 2014

 

MATEMATIKA                                 Tvoje číslo: 

 

I.  časť:

V prvej časti máš 7 príkladov. Pozorne si prečítaj zadanie. Zakrúžkuj správnu odpoveď.

 

1. príklad:

 

Koľko balíčkov cukríkov po 200 g urobíme z 15 kg cukríkov?

 

A.  65                          B. 73                           C. 70                           D. 75

 

2. príklad:

 

Hodinky meškajú každú hodinu 10 s. Nastavili sme ich o ôsmej hodine (8:00). O koľkej budú meškať presne 1 minútu?

 

A.     o 12.00hod.         B. o 13.00hod.           C. o 14.00 hod.          D. o 15.00 hod

 

 

3. príklad:

 

Výherca sa môže rozhodnúť, či chce, aby mu výhru zaokrúhlili na desiatky, stovky, tisícky alebo desaťtisícky. Pán Veselý vyhral 24 697 eur. Ako si má nechať výhru zaokrúhliť, aby získal čo najviac peňazí?

 

A.     na desiatky          B. na stovky               C. na tisícky                D. na desaťtisícky

 

 

4. príklad:

 

Maliar predáva svoje obrazy v rámoch tvaru trojuholníka. Objednal si rámy s takýmito dĺžkami strán:

 

Rám č. 1 :      60 cm, 25 cm, 40 cm

Rám č. 2 :      20 cm  30 cm  10 cm

Rám č. 3:       32 cm  16 cm  14 cm

Rám č. 4 :      44 cm  30 cm  30 cm

 

Ktoré z týchto rámov sa nedajú určite vyrobiť?

A.     Rám č. 1               B. Rámy č. 1 a 3         C. Rámy č. 2, 3 a 4      D. Rámy č. 2 a 3

 

 

5. príklad:

 

Tomáš otvoril knihu a všimol si, že súčet čísel na stranách je 21. Aký je súčin týchto dvoch čísel?

 

A.     121                       B. 100                         C. 110                         D. 420

 

 

6.     príklad:

 

Na obrázku je nakreslená cesta z miesta A do miesta B.  Medzi miestami C a D sa cesta opravuje. Obchádzka je znázornená prerušovanou čiarou. O koľko kilometrov sa cesta z miesta A do miesta B po obchádzke predĺži?

 

 

      

 

A.     3 km                     B. 6 km                       C. 11 km                     D. 16 km

 

 

7. príklad:

 

Ak zmenším o 7 cm dĺžku obdĺžnika, dostanem štvorec s obvodom 32 cm. Aká bola pôvodná šírka obdĺžnika?

 

A.     15 cm                   B. 7 cm                       C. 12 cm                     D. 8 cm

 

 

II.  časť:

V druhej časti máš 6 príkladov. Pozorne si prečítaj zadanie. Napíš správnu odpoveď.

 

1. príklad:

 

Z čísel 2, 0, 6, 9, 4 vytvor dve trojciferné čísla tak, aby ich rozdiel bol čo najväčší. Aký je ich rozdiel?

 

 

          Rozdiel týchto čísel je ________________.

 

 

2. príklad:

 

Peter ide na bicykli k babičke. Prešiel už 5/6 cesty a ostáva mu prejsť ešte 4 km. Koľko kilometrov už prešiel?

 

  

          Peter už prešiel ______________ km.

 

 

3. príklad:

 

Na jednej strane našej ulice je 10 stromov. Vzdialenosť medzi každými dvoma stromami je 4 m. Aká je vzdialenosť medzi prvým a posledným stromom?

 

 

 Vzdialenosť medzi prvým a posledným stromom je ____________ .

 

4. príklad:

Koľko rôznych obdĺžnikov môžeme narysovať, ak ich dĺžky strán sú vyjadrené v celých centimetroch a ich obvod je 18 cm?

 

 

Môžeme narysovať _____________ obdĺžniky.

 

5. príklad:

 

Žiaci nazbierali pri zbere papiera 3 740 kg papiera, čo bolo o 140 kg viac ako deväťnásobok toho, čo nazbieral Paľko sám. Koľko kg papiera nazbieral Paľko?

 

 

Paľko nazbieral _______________ kg papiera.

 

6. príklad:

 

Na koncert sa predal rovnaký počet vstupeniek po 5 €, 8 €, 12 € a 15 € v celkovej hodnote 1 600 €. Koľko vstupeniek spolu sa predalo na tento koncert?

 

 

           Na koncert sa spolu predalo ____________ vstupeniek.

 

 

III.  časť:

 

V tretej časti máš 3 príklady. V každom príklade urob zápis, výpočet a napíš správnu odpoveď.

 

1. príklad:

Stará mama má záhradu rozdelenú na štyri časti (pozri obrázok). Mrkvu aj šalát pestuje v rovnakých štvorcových záhonoch, z ktorých každý má obsah 36 m2. Kvety pestuje na obdĺžnikovom záhone s obvodom 40 m. Zemiaky pestuje na záhone, ktorý má tvar rovnostranného trojuholníka.

 

A)    Koľko metrov meria plot okolo celej záhrady?

B)     Koľko krokov urobí stará mama, ak chce prejsť po obvode celej záhrady ak jej krok je dlhý 60 cm?  

 

              

 

 

 

2. príklad:

V sklade učebníc na škole je 428 učebníc matematiky, 412 učebníc slovenského jazyka a 260 učebníc dejepisu. K 1. septembru vymenili 4/5 z týchto učebníc za nové. Zo všetkých vymenených učebníc boli 3/8 učebnice matematiky. Zo zvyšných vymenených učebníc boli 3/5 učebnice zo slovenského jazyka a zvyšok učebnice dejepisu.

 

A)    Koľko učebníc v sklade vymenili za nové?

B)     Urč počet vymenených učebníc z matematiky, slovenského jazyka a dejepisu?

 

 

 

3. príklad:

V tabuľke sú uvedené ceny v eurách na zaslanie balíka v rámci Slovenska:

 

 

1.     trieda

2.     trieda

do 2 kg

3,50

2,80

do 5 kg

4,00

3,20

do 10 kg

5,00

4,00

 

Ak sa balík pri doručovaní poškodí, pošta nahradí škodu iba vtedy, ak je balík poistený. Poistenie balíka do 30 € stojí 40 centov a poistenie do 150 € stojí 60 centov.

Katka, Janka, Martin a Juraj poslali balíky poštou. Katka poslala balík 1. triedou bez poistenia s hmotnosťou 3 kg 760 g, Janka poslala balík 2. triedou a dala si ho poistiť do sumy 30 € s hmotnosťou 5 674 g, Martin poslal balík 2. triedou bez poistenia s hmotnosťou 1 kg 673 g a Juraj poslal balík 1. triedou s poistením do 150 € s hmotnosťou 9 872 g.

 

A)    Koľko zaplatil každý z nich na pošte za balík?

B)     Koľko vážili balíky spolu kilogramov a gramov?

C)     Koľko bola celková suma za tieto balíky?