Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Prijímacie skúšky

Slovenský jazyk - vzorový test

 

 

šk. rok 2015/2016

diktát     test     výsledky

 

 

 

šk. rok 2014/2015

 

 

šk. rok 2013/2014

 

Tvoje číslo:

 

Ukážka 1

 

Gabriela Futová:  Predškoláci

 

Traja tínedžeri – Noro, Riki a Silva – večne provokujú učiteľov svojím výzorom, správaním  aj prístupom ku školským povinnostiam, a tak nečudo, že sú stálym inventárom v poškoláckej triede. Jedného dňa sa medzi nimi ocitne Šárka, triedna premiantka, a nudu poškoláckej triedy razom vystrieda neskutočný adrenalín. Šárka zúrivo obhajuje svoju pozíciu najlepšej žiačky, notorickí poškoláci ju však provokujú a nútia robiť veci, z ktorých sú zhrození nielen jej rodičia, ale aj učitelia. Ako sa však vymotať zo situácie, keď vám boľavá zaľúbenosť zatemňuje mozog a rodičia aj učitelia vás vytáčajú do nepríčetnosti...?

 

 

1. Čo robia traja tínedžeri z knihy Poškoláci?

 

a)      dobre sa učia                                               c)   zatemňujú mozog Šárke                       

b)      provokujú učiteľov                                       d)   sú zaľúbení

 

2. Kedy nudu v poškoláckej triede vystrieda adrenalín?                                             

 

a)    keď sa poškoláci do seba zaľúbia

b)    keď poškoláci dráždia učiteľov

c)    keď k poškolákom príde Šárka

d)    keď sa poškoláci stanú premiantmi

 

3. Urč nasledujúcu vetu podľa obsahu.

Ako sa však vymotať zo situácie, keď vám boľavá zaľúbenosť zatemňuje mozog a rodičia aj učitelia vás vytáčajú do nepríčetnosti...?                                                                                 

 

a)    rozkazovacia veta                                         c)            opytovacia veta

b)    oznamovacia veta                                         d)           želacia veta

 

4. Ktoré zo slov nie je akostné prídavné meno?                                                                             

a)    boľavá                                                             c)            triedna

b)    stálym                                                              d)           neskutočný

 

5. Podľa ktorého vzoru sa skloňuje slovo správaním?                                                               

 

a)    mesto                                                              c)            vysvedčenie

b)    srdce                                                               d)            dievča

 

6. V ktorej možnosti nie je uvedená príslovka?                                                            

 

a)    zúrivo                                                               c)            večne

b)    však                                                                  d)           razom

 

7. Urč skloňovací vzor slova dňa.                                                                                                   

 

a)    dub                                                    c)            kosť

b)    stroj                                                   d)           dlaň

 

8. Antonymum k slovu spomaliť je:                                                                                                

 

 _______________________

 

9. Spravil dieru do sveta. Táto veta znamená, že:            ___________________________

 

10. Doplň veľké a malé písmená:                                                                                                     

 

_ianočná pieseň                                               v/V

_eň matiek                                                        d/Ď

rieka _ierny _áh                                               č/Č, v/V

_ámestie _lobody                                            n/N, s/S

 

11. Dedko nazbieral v lese kozáky aj dubáky.                                                                  

Ktoré neohybné slovné druhy sa nachádzajú v tejto vete?

 

______________________________________________­­­­­____________________

 

12. Vystupňuj prídavné meno malebný.                                                                           

 

___________________________    

 

___________________________    

 

___________________________    

 

13. Ktorý pád je v slovenčine vždy predložkový? (viaže sa vždy s predložkou?)                      

 

_____________________________

 

14. Označ možnosť, v ktorej majú obidve vety klesavú melódiu.                                

 

a)    Prišli neskoro. Máš radosť z novej knihy?

b)    Pomohli ti? Klameš!

c)    Pôjdeme do cirkusu? Stmieva sa.

d)    Sadnite si! Kedy prídeš?

 

15. Rozdeľ slová:                                                                                                                                  

Strieborný           ___________________________                           

Denníček             ___________________________

 

16. Urč gramatické kategórie podstatných mien a ich vzor.                                                      

 

 

rod

číslo

pád

Vzor

 

Bez rodičov

 

 

 

 

 

So žriebätkom

 

 

 

 

 

chlapča

 

 

 

 

 

S Dášou

 

 

 

 

 

 

17. V triednom výkaze som dvadsiaty šiesty.                                             

Napíš, ktorý ohybný slovný druh sa v tejto vete nenachádza?

                      ________________________________

18. Vypíš z vety prídavné mená a urč ich vzory.                                                                            

 

Prešiel chodbu bosými nohami a šuchol nôžky do najbližších papúč, ktoré v polospánku nahmatal.

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

19. Utvor rozkaz pre 2. osobu singuláru.                                                                                        

 

Umývať        _________________________________

 

Umyť            _________________________________

 

20. Do priamej reči doplň interpunkčné znamienka.                                                                    

 

Zajtra bude pršať   predpovedal  meteorológ

 

21. Literárny útvar stredoveku, ktorý pripomína povesť, no má vždy náboženský ráz,

sa nazýva:

                                                                                                                            

___________________________

 

22. Napíš aspoň jeden druh bábkového divadla.                                             

 

__________________________________________________________________

 

23. Ako sa volá zdanlivé oživovanie bábok?                                                                                  

 

______________________________

 

24. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky.                                                                 

 

Kocúrik                                                                       ____________________________

 

kocúr úctivo privítal kráľa                                            ____________________________

 

chodí okolo toho ako kocúr okolo horúcej kaše          ____________________________