Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Stránky predmetovej komisie Dejiny umenia

Úvod. Človek a spoločnosť

Vítame Vás na web stránke predmetovej komisie Dejepis/ Občianska náuka/ Náuka o spoločnosti/ Dejiny umenia/ Estetika/ Ekonomika / Psychológia

 

Človek a spoločnosť

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť vytvára priestor na poznanie ľudskej spoločnosti. Umožňuje sledovať jej vývoj, históriu, všímať si špecifiká najbližšieho okolia, no zároveň vnímať svet integrujúco. Odborné poznatky, kultúrne zážitky, ale aj vyhľadávanie informácií vedú žiakov k osvojeniu si noriem správania a k pochopeniu vlastného miesta v spoločnosti.   

Vzdelanie prebieha na pozadí zásad humanity, rešpektovaní jedinečnosti, ale aj rôznorodosti a multikulturalizmu. Na nasledujúcich podstránkach sa môžete dozvedieť viac o našej ceste za poznatkami.