Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

MATURITY

VŠEOBECNE:

     Príprava študentov maturantov prebieha okrem individuálnej prípravy aj na seminári z dejepisu, kde sú študenti oboznámení aj so sylabami a potrebnými podkladmi pre maturitnú skúšku z daného predmetu v rámci tejto predmetovej komisie.

        

 

Bližšie informácie k maturitám nájdete na:

http://www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-20142015/

http://www.nucem.sk/sk/maturita

 

Šk. rok 2017/2018

      Na Tilgnerke budú naši študenti maturovať od pondelka 28.mája do stredy 30.mája 2018 z predmetov dejepis, občianska náuka, psychológia aj ekonomika.

Výsledky: pripravujeme...

 

Šk. rok 2016/2017

V tomto školskom roku nemáme na škole celkovo maturitu z dôvodu zmeny legislatívy v prijímaní žiakov na osemročné gymnázia nie zo 4. ročníka, ale až z 5.ročníka ZŠ.

 

Šk.rok 2015/2016

Ústna maturitná skúška v šk. roku 2015/2016 sa uskutočnila  v pondelok 30.5. 2016 a v utorok 31.mája 2016.

Dejepis - počet študentov  - 4  známky: 3 x výborný (1), 1 x dobrý (3)

 

Šk.rok 2014/2015

     Ústna maturitná skúška v šk. roku 2014/2015 sa uskutočnila v pondelok 18.5. 2015.

Dejepis - počet študentov - 4, známky:  4 x výborný.

NOS – 12 študentov, priemer 1,33

Ekonómia 10 študentov – priemer 2,1

Psychológia 2 študenti, priemer 2,00

1 študent dobrovoľná maturita  Dejiny umenia, známka 1

 

 

PhDr. Adriana Hlavinková