Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

MÚZEUM, VÝSTAVY, KINO, DIVADLO...

 

šk.rok 2016/2017

NATÁLKA PROTI EXTRÉMIZMU

     V spolupráci so SND sme na našej škole uviedli projekt Natálka v rámci predmetov dejepis - občianska náuka - globálne problémy a to v stredu  26.4.2017 pre triedy kvartu A, Kvartu B a 3.A b.

       ,,Dokumentárne divadlo s názvom Natálka je prvou z dvojice inscenácií, ktoré v Činohre SND vzniknú. Je to divadelné spracovanie medializovaného prípadu o dvojročnej Natálke a jej rodine. Príbeh, v ktorom sa štyria neonacisti rozhodli hodiť do domu rómskej rodiny zápalné fľaše, je príbehom s dramatickými dohrami. Je to však nielen ukážka, na akú hranu dokáže vystúpiť nenávisť, ale aj dôkaz silnej ľudskej solidarity a lásky. Je to dôležitý príklad manipulácie slovami, práce súdnej moci, mediálneho a politického tlaku, ktorý dokáže spôsobiť i to, že z obetí sa stávajú vinníci a z vinníkov zrazu obete.  Inscenácia o Natálke je živým svedectvom nielen ľudskej zloby, ale aj lásky a občianskej angažovanosti a podpory." (www.snd/natalka.sk)

      Známi herci Judit Bárdoš,  Ján Koleno a Richard Autner žiakov zaujali nielen svojim hereckým umením, ale hlavne tým, že ide o skutočnú udalosť. Riaditeľ a režisér Činohry SND Roman Polák sa k projektu v médiách vyjadril, že ,,Našou snahou je z témy, ktorá je veľmi problematická, vytvoriť inscenáciu,, ktorá môže vytvárať diskusiu na školách medzi mladými ľuďmi." Práve diskusia bola hlavným cieľom akcie a veru sa podarila. Dnešní mladí ľudia sa zaujímajú o svet okolo seba a táto neľahká téma otvorila priestor ďalším otázkam, ale i ceste hľadania odpovedí.

PhDr. Adriana Hlavinková, foto: Ema Dobišová, 3.Ab

 

 

Aké boli 90.roky na Slovensku?

     Dňa 5.4. 2017 sa triedy 2.Ab, 3.Ab, 4.Ab a Septima A v rámci predmetov Dejepisu, Občianska náuka a Globálne problémy vybrali do kina pozrieť si nový slovenský film s politickou témou Únos. O tomto filme ste už určite všetci počuli, hlavne tí starší, ide sa o slovenský a hlavne skutočný príbeh.

      Režisérka tohto filmu   Mariana Čengelová-Solčanská na   základe jednej fiktívnej postavy (novinárky) dokázala prerozprávať   príbeh únosu  Michala Kováča ml., prezidentovho syna.  Film je o režime, ktorý na Slovensku  vládol v 90. rokoch na čele so zločincom Muftym, o SIS, ktorá pracovala pre úzku skupinku ľudí, a,  samozrejme, oi mafia, vďaka ktorej bežne vybuchovali autá a vraždilo sa. Dej zobrazuje udalosti, ktoré majú spád a udržiavajú diváka   v strehu. Film je pútavo natočený,  kamera bola skvelá, herecké výkony taktiež.

      Je to film,  ktorý vo vás nechá silné emócie, hlavne hnev. Po skončení filmu zostalo v kine  hrobové ticho. Nikdy v živote som to ešte nezažila, aby v kine bolo tak ticho! A nevyslovená otázka: ,,Je toto možné?“ Každý išiel domov s tým, že sa viac začal zaujímať o dianie vôkol seba, sledovať noviny, tlač, politiku - ako prvovoličov sa nás to určite týka!

Karin Virágová, 3.Ab

 

 

ELITY o socializme v Slovenskom národnom divadle

    Prepojením dejepisu a slovenského jazyka  a literatúry vznikla školská akcia - návšteva SND a hry Elity, ktorá bola napísaná priamo na objednávku SND.  V stredu 14.apríla 2017 o 19 00 triedy 3.Ab, 4.A b a Septima A zasadli do sedadiel Slovenského národného divadla a očakávali hru o nedávnych časoch.

      Je koniec socializmu. Aj na straníckych schôdzach sa už otvorene hovorí o potrebe integrovať do socialistického hospodárstva prvky trhovej ekonomiky. Udalosti vo východnom Nemecku a Maďarsku naznačujú pohyby v politickom usporiadaní východnej Európy. A v podnikoch zahraničného obchodu, prognostických ústavoch či v kanceláriách štátnej bezpečnosti čakajú zatiaľ na svoju šancu noví ľudia. Sú pragmatickí, ovládajú jazyky, poznajú – na rozdiel od svojich spoluobčanov – trhovú ekonomikou, majú kontakty na zahraničných podnikateľov a prehľad o konkurencieschopnosti domácich podnikov. O dvadsaťpäť rokov ovládajú a de facto vlastnia krajinu.

      Inscenácia Elity je snaha podať verný psychologický portrét ľudí, ktorí sa počas Nežnej revolúcie dokázali na základe svojho postavenia, prístupu k informáciám, no v neposlednom rade aj vďaka svojmu vzdelaniu a znalosti jazykov ako prví zorientovať v novom spoločenskom zriadení. V akých inštitúciách sa formovalo ich myslenie? Aký je ich morálny profil či politické presvedčenie? Inscenácia Elity je zamyslením sa nad podstatou moci.

Mgr. R. Šimuničová, PhDr. Adriana Hlavinková

 

STOP RASIZMU A NEONACIZMU!

     Ako vyzerá rasizmus dnes? Ako sa prejavuje neonacizmus v politike? Aj nad touto otázkou sa zamýšľali triedy 2.Ab a 3.A b z našej bilingválnej sekcie, keď navštívili filmové predstavenie v pondelok 17.10.16 v kine Európa s názvom Mladý hrdý nácek v anglickej verzii.

       Príbeh o mladom ,,náckovi" vo veľkej Británii v rámci filmového festivalu Jeden svet nestačí zaujal svojím príbehom mladého muža, ktorý pred kamerou rozpráva inak ako mimo kameru a jeho kontrontovaní s ,,pravdou". Silný príbeh, ktorý len každého utvrdil, že tadeto cesta nevedie a chyby minulosti, chyby jednotlivca i chyby spoločnosti, terba napraviť, neopakovať ich!

  PhDr. A. Hlavinková

 

 

šk.rok 2015/2016

 

MÚZEUM MESTA BRATISLAVY

pripravujeme... streda 1.júna  2016..

 

MÚZEUM ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

...pripravujeme... utorok 31.mája 2016...

 

HISTORICKÉ  MÚZEUM a 5.B

         Na našej exkurzii s treidou 5.B sme navštívili Bratislavský hrad, kde sme spoznali dejiny Slovenska od doby kamnnej až po Veľkú Moravu. Dostalis me pracovné listy, ktoré sme postupne vyplňali. Videli sme exponáty z doby kamennej, medenej i železnej a I zobdobia Rímskej ríše i od starých Germánov. Potom sme sa išli pozrieť na studňu v podzemí hradu. Kto chcel, mohol si tam hodiť mincu pre šťastie. Na záver sme sa odfotili na pamitku s našou triednou učiteteľkou p.Jágrovou a našou dejepisárkou p.Šimuničovou. Bol to zaujímavý spôsob, ako spoznať našu históriu.

Maja, 5.B

 

UTEČENCI MEDZI NAMI

     Tak aktuálna téma, že sa nedá obísť, téma každodenná, bolestivá, ťažko riešiteľná... Utečenci a my. V stredu 25.11.2015 sa naše triedy kvarta A, kvarta B a 8.A  v rámci projektu dejepis-etická výchova zúčastnili filmového predstavenia v A4, priestore pre súčasnú kultúru, kde si pozreli film Nora spieva pre Sýriu a následne s odborníkmi na problematiku utečencov diskutovali na túto tému... Naši študenti sú vnímaví mladí ľudia a táto problematika ich zaujala, diskutovali o nej z rôznych strán so otáznikom na konci - ako sa toto vyrieši? (A.H.)

 

VEĽKÁ   MORAVA

     Na Slovensko zavítala česká výstava o Veľkej Morave, ktorej sa zúčastnila trieda 2.A bilingválna dňa 2.10.2015. Lektorský výklad ako bilingváli absolvovali v angličtine. Na výstave sa nesmie fotiť, čo je veľká škoda, lebo je úžasná! V podzemí Bratislavského hradu boli inštalované rôzne predmety, nálezy, hroby - kostry aj 3 D modely, ktoré plasticky podávali okolnosti vzniku a spôsob života na Veľkej MOrave. Takéto vyučovanie priamo na výstave bolo pre študentov zaujímavé, keďže sa na chvíľu sami stali súčasťou Veľkej Moravy.                                 PhDr. A. Hlavinková

                                                                                                                                                                       

 

1.SVETOVÁ   VOJNA

      V rámci preberaného učiva sa triedy kvarta A a kvarta B v dvoch termínoch (18.9. a 22.9.2015) zúčastnili výstavy o 1.svetovej vojne v Slovenskom národnom múzeu na Bratislavskom hrade. Interaktívnou zaujímavou formou sa dozvedeli nielen základné fakty o 1.svetovej vojne, ale videli aj osobné dokumenty a veci, rôzne historické zdroje a sami sa zapojilid o procesu učenia sa a získavania informácií.

Mgr. R. Šimuničová, PhDr. A. Hlavinková

 

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

     Pri príležitosti tohtoročného jubilea 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa trieda kvinta A v stredu 9.9. 2015 vybrala do Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade, kde je inštalovaná výstava o živote a tvorbe  Ľ. Štúra, o jednom z najvýznamnejších slovenských osobností. Výstava množstvom písomných, hmotných aj obrazových materiálov zachytáva všetky dôležité momenty života a diela Ľ. Štúra, ktoré  žiaci získali formou vzdelávacích aktivít zaujímavou formou.

PhDr. A. Hlavinková

 

 

 

 

 

šk.rok 2014/2015

Film o Marte Kubišovej...

   V stredu 24.6.2015 sa triedy kvarta A, kvarta B, 1.A b. zúčastnili  premietania filmu Magický hlas rebelky v priestore A4 v budove YMCA, kde sa bližšie zoznámili so životom kultovej speváčky bývalého Československa a jej súčasným životom. Následne sa v diskusii s F. Neupauerom z Múzea zločinov a obetí komunizmu dozvedeli podrobnosti o živote M. Kubišovej   i o projekte Nenápadná hrdinovia, aj o samotnom múzeu. (A.H)

 

 

Remeslo má zlaté dno

      Návštevou v Mestskom múzeu v Bratislave dňa 1.4. 2015 na interaktívnej výstave Remeslo má zlaté dno sa žiaci 5. B naučili mnoho zaujímavých vecí o rôznych remeslách, ich vývoji a potrebe v spoločnosti, ba mnohé remeslá si vyskúšali a zahrali sa na malých remeselníkov... Naučili sa, kto je učeň, tovariš, majster a vyskúšali si prácu v pekárskej dielni - osievať múku, pozametať, vyrobiť chlebík...

 

 

Poznáme židovskú kultúru...

     V pondelok 30. 3. 2015 trieda kvarta B navštívila  Múzeum židovskej kultúry v Bratislave, aby si doplnila svoje dejepisné poznatky v rámci vyučovanie dejín druhej svetovej vojny o holokauste, dejinách židovského národa, ako aj zvykoch a tradíciách Židov v minulosti i dnes.

 

 

 

 

Stredoveká Bratislava

      V stredu 17.12.2014  študenti 1.A bilingválnej navštívili Mestské múzeum v Bratislave v rámci slovenčinársko-dejepisnej  výučby k téme Stredoveká literatúra, kde sa okrem iného dozvedeli, ako vznikalo mesto Bratislava, ako sa v stredoveku vyvíjala, ktoré najznámejšie pamiatky z tohto obdobia sa nám zachovali...

     Dozvedeli sa veľa zaujímavostí zo života v stredoveku a pozreli si najstaršie zachované listiny zo stredovekej i novovekej Bratislavy.

 

Vojenské múzeum vo Viedni

          V tomto predvianočnom čase je pre mnohé školy veľkým lákadlom blízka Viedeň, a tak sa v piatok 12.12.2014 študenti 1.A bilingválnej a  kvinty A vybrali na dejepisno-nemčinársku exkurzie do Viedne, kde navštívili Vojenské  múzeum aj Technické múzeum. Vo Vojenskom múzeu si prezreli výstavy venované 30-ročnej vojne, Turkom, Napoleonovi, aj 1. svetovej vojne a 2.svetovej vojne. Najväčším lákadlom bol snáď povestný automobil cisára Františka Jozefa zo Sarajeva 1914.

       V Technickom múzeu bol asi najväčší záujem o tzv.  beztiažový stav. Nechýbali krásne Viedenské vianočné trhy a krátka prechádzka podvečernou vianočne vyzdobenou Viedňou.

PhDr. A.HLavinková

Predvianočné múzeum a lokše :D

 

      Trieda 5.B  v rámci výučby dejepisu  navštívila v stredu 10.12.2014 interaktívnu výstavu v Mestskom múzeu v Bratislave s názvom Deti, poďte do múzea, kde sa zábavnou a hravou formou zoznámili s tým, čo je múzeum, aké múzea poznáme, aké múzeá máme v Bratislave a čo  v nich môžeme nájsť.

 

      Nechýbala tradičná prechádzka po Vianočných trhoch. NOvinkou tento rok bolo úžasné prekvapenie od rodičov Elišky R., ktorí deti pozvali na teplé lokše a mňamkový čaj - v mrazivom počasí vynikajúci darček, za ktorý srdečne ďakujeme!

PhDr. Adriana Hlavinková

AKCIE, ktoré sa už uskutočnili, nájdete aj  v sekcii Zaujímavé akcie... https://tilgnerka.edupage.org/text/?text=subjects/34876&subpage=3&

PhDr. Adriana Hlavinková

 

.......................................................................................................................................................................

2013

 • návšteva výstavy Prerušená pieseň v SNG. Študenti navštevujúci seminár z dejepisu si prezreli výstavu zameranú na umenie socialistického realizmu. Študenti si uvedomovali konkrétnu aplikáciu umenia. Dešifrovali posolstvá, všímali si spoločné znaky malieb a na ich základe charakterizovali obdobie 1948 – 1989. Súčasťou výstavy bol aj odborný výklad. Snažili sme sa o využitie medzipredmetových vzťahov, konkrétne prepojenie slovenského jazyka a literatúry a dejepisu.
 • žiaci sekundy A triedy si prezreli výstavu fotografií venovanú 50. výročiu Domu kultúry v Karlovej Vsi.
 • návšteva divadelného predstavenia Holokaust v divadle Aréna. Študenti seminára z dejepisu sa zúčastnili na predstavení, ktorého témou bola židovská problematika. V hre boli dodržané historické fakty. Vďaka deju študenti mohli ľahšie pochopiť problematiku Slovenskej republiky (1939 – 1945).  

2012

 •  Triedy 9. A a kvarta A, B navštívili Petržalské bunkre.
 •  Seminaristi z dejepisu absolvovali vzdelávací program Obnova bratislavského hradu. Lektorský výklad s interaktívnymi prvkami sprostredkoval študentom najstaršie dejiny Bratislavského hradu v kontexte slovenských dejín. Osídlenie nášho územia keltskými kmeňmi, vplyv rímskej ríše, ale aj kultúra ľudí doby kamennej poznačili históriu a kultúru nášho národa. Najnovšie archeologické nálezy dokumentujú multikultúrny charakter mesta Bratislavy a dokazujú mimoriadny význam tohto miesta v súvislosti s dejinnými udalosťami Európy.
 • Seminaristi z dejepisu a kvartáni navštívili Židovské múzeum. Tu im bol poskytnutý odborný výklad týkajúci sa židovských dejín i problematiky židovstva.
 •  Piataci navštívili Detské múzeum - interaktívnu výstavu „O troch centoch“. Pomocou sporiacich kariet a vedomostnej vkladnej knižky žiaci plnili úlohy v stanovištiach, a tým zarábali peniaze, sporili, nakupovali za ne v obchode alebo investovali na burze. Naučili sa, že peňazí nie je dostatok a musíme podnikať rôzne kroky na ich zarobenie. Zistia však aj to, že v živote je dôležité priateľstvo, zdravie a šťastie, ktoré sa kúpiť nedajú.

2011

 • Návšteva výstavy Zrod nového Slovenska - (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918 – 1949. Slovenská národná galéria predstavuje fotografie, maľby i filmy, ktoré zachytávajú kľúčové obdobie, keď sa vidiecka a poľnohospodárska spoločnosť menila na modernú krajinu. Seminaristi z dejepisu na výstave vypracovávali vopred zadané úlohy a na základe obrazových prameňov referovali o spôsobe života na Slovensku.
 •  Triedy oktáva A a oktáva B si pozreli výstavy Zrod nového SlovenskaIron applause. Ústrednou témou výstavy Iron applause je fenomén potlesku. Výstava predstavuje kurátorský výber diel z vyše štyristo finalistov a víťazov ocenení v rámci celého networku.
 •  Seminaristi z dejepisu navštívili Archeologické múzeum v Bratislave. Ich úlohou bolo vyplniť pracovný zošit zostavený k výstave Najstaršie dejiny Slovenska. Študenti, usadení v slovanskej polozemnici, si pozreli videoprojekciu o Slovanoch.
 •  Návšteva podujatia Mesiac fotografie. Študenti si mohli pozrieť prehliadku svetových fotografií.
 • Seminaristi z dejepisu sa zúčastnili divadelného predstavenia Stalo sa 1. septembra v  SND. Hra poukazuje na vplyv doby na správanie sa človeka. Hra zachytáva obdobie od roku 1945 až po pád komunizmu na Slovensku.
 • Seminaristi z dejepisu sa zúčastnili divadelného predstavenia Komunizmus v divadle Aréna. Hra poukazuje na vplyv komunizmu na život jedinca.

2010

 • Seminaristi z dejín umenia navštívili výstavu Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo, výstava C. Majerníka.
 •  Seminaristi z dejepisu navštívili slovenský národný archív – pracovníci v archíve ich oboznámili s prácou archivára, ukázali najstaršie listiny a zároveň ich previedli výstavou História pergamenu.
 •  Septima A navštívila výstavu Oslobodenie Slovenska v SNM. Výstava sa zameriavala na SNP. Študenti vypracovávali vopred zadané úlohy.
 • Seminaristi z dejín umenia navštívili vo Viedni galériu Albertinu, kde boli vystavené obrazy Picassa a Michelangela.
 • Návšteva Detského múzea. Žiaci 5. C a 5. D sa zúčastnili na výstave staroveké Grécko.
 •  Oktáva A navštívila divadelné predstavenie v SND Stalo sa 1. septembra. Dej  sa odohráva na pozadí udalostí z rokov 1938 – 1968.

2009

 • Septima A navštívila SNM - Výstava Povstalecké nebo - Vzdelávací program rozvíjajúci schopnosť samostatného skúmania a interpretácie historických prameňov prebiehal v dvoch fázach. V prvej sa študenti oboznámili s priebehom a základnými politickými a vojenskými východiskami Slovenského národného povstania. V druhej fáze v skupinkách skúmali súbor historických prameňov súvisiacich s touto problematikou a s pomocou múzejného pedagóga interpretovali pramene. Cieľom programu bolo  sprostredkovať študentom aspekty SNP a jeho interpretácie v rôznych obdobiach 2. polovice 20. storočia.
 •  Seminaristi z dejepisu navštívili SNM Archeologické múzeum - Najstaršie dejiny Slovenska, Dejiny a kultúra karpatských Nemcov, Tá pravá šálka kávy, Lapidárium - Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a stredoveku pochádzajúcich z archeologických výskumov a zbierok SNM.
 • Oktávani navštívili Múzeum Milana Dobeša a výstavné priestory SOGY.
 •  Návšteva predstavenia Komunizmus so seminaristami z dejepisu. 
 • Študenti oktávy navštívili divadelné predstavenie Tiso.

 2008

 • Žiaci 9. A navštívili SNM - výstava Ako sme žili.
 • Seminaristi z dejín umenia navštívili Belveder a Dóm sv. Štefana.
 • Študenti oktávy sa zúčastnili na výstave k roku 1968 v Pálfiho paláci.