Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

        ZAUJÍMAVÉ AKCIE

       

Školský rok 2017/2018

,,Elity" v našej spoločnosti

    Deviataci z 9.A a 9.B ukončili tohtoročný cyklus prednášok  s organizáciou Living Memory v piatok 25. mája 2018 poslednou prednáškou s historikom Ľ. Morbacherom. Rozprávali sa o tom, kto bol kto v rokoch 1968, 1989 a ako pokračoval vývin Slovenskej republiky potom. Na záver zaujímavej prednášky zaznela aj otázka, kto bude ,,elitou" našej spoločnosti ďalej, ako sa bude Slovensko vyvíjať a čo sa bude diať? To už majú naši deviataci onedlho aj vo vlastných rukách... Veríme, že  sa naučili, že chyby minulosti sa nesmú opakovať, treba sa z nich poučiť a  že za  hodnoty demokracie a slobody je potrebné bojovať, pretože je jednoduché ich stratiť, ale veľmi ťažké získať späť.

PhDr. Adriana Hlavinková

 

Koniec 2.svetovej vojny

      V stredu ráno 9. mája 2018 zobudila našu škola kedysi známa pieseň tzv. Internacionála alebo  Pieseň šťastných detí, ktorá bola známa skôr starším generáciám z čias komunizmu.  Na Tilgnerke je zvykom pripomínať si pamätné dni a udalosti, a tak sme si ráno v krátkom prejave pripomenuli, prečo je 1. máj voľno, prečo je 8. mája voľno a na čo sú vlastne štátne sviatky?

       Nezabudli sme ani na nešťastnú smrť nášho velikána Milana Rastislava Štefánika. 

        Rozhlasové pásmo ukončila pieseň Michaela Jacksona We Are The World, pretože práve myšlienka o tom, že ľudia si majú navzájom pomáhať a nezabúdať na ľudskosť, je pointou našich rozhlasových dejepisných vysielaní. Zlo vo svete neskončilo podpisom kapitulácie Nemecka, rozhoreli sa ďalšie vojnové konflikty, nenávistné ideológie stále číhajú, preto  by sme nemali zabúdať a poučiť sa z histórie, aby sme svoje chyby neopakovali.

                                                                                                                                PhDr. A. Hlavinková

  

 

,,Železná opona" s Living Memory 

   V piatok 27.4.2018 naši deviataci z 9.A a 9.B pokračovali v sérii prednášok s Living Memory, tentokrát na tému železná opona. Na prednáške Ľ. Morbachera sa dozvedeli, čo znamená tento pojem, ako sa svet vyvíjal a  ké má prepojenie až do súčasnosti. Ako hovorí Ľ. Morbacher: ,,Diskutujeme o slobode s tými, ktorí slobodu žijú ako samozrejmosť, často nevnímajúc jej hodnotu a podliehajúc zvodom rôznych „nedemokratických alternatív“. 

PhDr. A. Hlavinková

 

 

Zážitkové učenie o 2.svetovej vojne

          Výučba dejepisu môže myť často náročná. Na rozdiel od iných predmetov, dejepis má úlohu jedinečnú - snaží sa deťom priblížiť udalosti minulé. Je však zložité si, ako žiak, predstaviť život celkom iný od toho nášho, moderného.

          V utorok  20.02.18 sa počas druhej vyučovacej hodiny jedáleň premenila na bojisko druhej svetovej vojny. Bratské duo známe ako Múzeum na kolesách sa zastavilo aj  nás, na Tilgnerke, snažiac sa uľahčiť žiakom pochopenie dejepisu. Napriek tomu, že išlo o prednášku o už mŕtvej histórií, jedáleň počas nej celkom ožila. Viac ako dvanásť dobových kostýmov a jeden ,,sprievodca dejinami“ dokázali na 45 minút premiestniť niekoľko tried do táborov sovietskej či nemeckej armády, dokonca aj do partizánskych oddielov.

Je zaujímavé, ako obyčajná uniforma môže vypovedať tak veľa o živote priemerného vojaka, nástrahách a ťažkostiach vojny, či dokonca o spoločenskej situácií. Náš sprievodca náhodne vyberal žiakov, navliekal ich do kostýmov a s ich pomocou a štedrou dávkou humoru dokázal žiakom priblížiť zaujímavé fakty o zdanlivo nepodstatných maličkostiach. O tom, prečo sa ženám v armáde pálili podprsenky, ako sa navigoval tank, prečo vojaci kradli ploty alebo načo je dobré hodiť svoj kabát do mraveniska.

        Nakoľko sprievodca využíval humorný jazyk študentov,  okrem veľkej kopy smiechu zanechal aj silný dojem. Keď budú žiaci preberať druhú svetovú vojnu, budú to práve tieto maličkosti, ktoré podnietia ich zápal zistiť viac. Je celkom očividné že takéto zážitkové vyučovanie je správnou cestou k zaujatiu študentov. Ďakujeme za prednášku!

Zuzka Králiková, oktáva A, Mgr. Erika Potočová

 

Slovenský štát kedysi a dnes...

      Nakoľko 14. marec, kedy si pripomíname vznik Slovenského štátu, pripadol na maturitné písomkové trojdnie, tradičným dejepisným dňom sa stal 16. marec, kedy sme si od rána pripomínali túto udalosť...

    Začiatok prvej vyučovacej hodiny otvorilo školské rozhlasové pásmo  o tom, kedy vznikol Slovenský štát a aká je jeho tienistá stránka. Nechýbalo ani pripomenutie holokaustu a ďalších neslávnych udalostí spojených s týmto obdobím v našich dejinách... Hoci si túto udalosť pripomíname, určite ju neoslavujeme - práve naopak, učíme sa myslieť, uvažovať a argumentovať faktami nad tou neslávnou časťou našich dejín. Základné fakty o Slovenskom štáte a holokauste sú aj na nástenke vo vestibule školy. Kvarta A, ktorá toto učivo preberá na dejepise, absolovala prednášku s Mgr. Michalou Lônčíkovou z Dokumentačného strediska holokaustu, aby si upevnili svoje poznatky o holokauste na Slovensku. Rovnako triedy 9. A a 9.B mali počas 5. a 6. hodiny prednášku o podiele Slovenska na holokauste s Mgr. Ľubomírom Morbacherom z organizácie Living Memory. Občianske združenie Living Memory vzniklo ako reakcia ľudí, ktorí sa dlhodobo zaoberajú fungovaním totalitných režimov a ktorí sú presvedčení, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou, aj keď sa to tak mnohým môže zdať.

      Ľudská dôstojnosť, sloboda a právny štát sú pre nás mimoriadne dôležité. Našich žiakov učíme kriticky myslieť a vidieť svet okolo seba, všímať si ho a  angažovať sa. Sloboda nie je samozrejmosťou. Je dobré o nej niečo vedieť. Je dobré tušiť, že to nie je tak dávno, čo sloboda samozrejmosťou nebola (a možno ani nie je?). Len slobodný človek však môže naplno rozvinúť svoje schopnosti a byť sám sebou. História nás učí, že chyby z minulosti síce nie je možné vždy napraviť, ale iste sa z nich dá poučiť a už ich neopakovať...

PhDr. A. Hlavinková

 

 

Medzinárodný deň holokaustu

      Medzinárodný pamätný deň obetí  holokaustu, ktorý si uctievame na pamiatku oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim, sme si pripomenuli na Tilgnerke prednáškou o holokauste na Slovensku s historikom Mgr. Jánom Hlavinkom, PhD., riaditeľom Dokumentačného strediska holokaustu v Bratislave a  historikom Historického ústavu SAV.

     Študenti septimy A, septimy B a IV.Ab bilingválnej si upevnili svoje vedomosti z hodín dejepisu a občianskej náuky. Dozvedeli sa podrobnosti o príčinách holokaustu, deportáciách Židov a arizácii židovského majetku. Prezentácia plná dobových fotografií a dokumentov, ako aj zaujímavé prednášané slová mladým ľuďom nedovolia zabudnúť. Minulosť nemôžeme napraviť, ale môžeme sa z nej poučiť.

Mgr. Renáta Šimuničová

 

25.ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

     Prvý deň v novom školskom roku 2018 sme na Tilgnerke otvorili veselo - známou piesňou Happy New Year od skupiny ABBA, ktorá sa ráno ozvala zo školského rozhlasu. Nakoľko je na Tilgnerke zvykom pripomínať si významné historické dátumy, aj tentokrát sme si pripravili krátke rozhlasové pásmo pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Rovnako vo vestibule školy dominuje nástenka so základnými faktami o vzniku SR.

     História nás učí, že z minulosti je možné sa poučiť, len my ľudia sme občas nepoučiteľní... Hoci sa história nedá zmeniť, dá sa vďaka nej vytvoriť lepšia budúcnosť - veríme, že našim žiakom sa to podarí.

PhDr. Adriana Hlavinková

Ilustračný obrázok z internetu

 

 

 

 

O ĽUDSKÝCH PRÁVACH

     Študenti septimy B sa zúčastnili prednášky v projekte ELSA, ktorú pre nich zorganizovala  p. uč. R. Šimuničová v stredu 29.11.17 na hodine občianskej náuky na tému Ľudské práva. ELSA (The European Law Students' Association) je nezávislá, nepolitická, nezisková, stavovská organizácia združujúca viac ako 30 000 študentov a mladých právnikov v 35 krajinách Európy a vo viac ako 200 lokálnych skupinách. Pravidelne robia prednášky budúcich právnikov Právnickej fakulty UK v Bratislave pre stredné školy, kde sa študenti v rámci prednášky aj diskusie oboznámia so základnými ľudskými právami v praktickom živote a budujú tak svoje občianske povedomie nakoľko stále platí, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Praktické prepojenie teórie a praxe je najlepšou cestou súčasného vzdelávania!

Mgr. R. Šimuničová

 

NÁVŠTEVA SÚDNEJ RADY

       V snahe vyučovať našich žiakov k pratickým veciam  sme v rámci predmetu občianska náuka usporiadali návštevu Súdnej rady SR v rámci edukačného projektu tejto organizácie. V piatok 24.11.2017  navštívila sídlo Súdnej rady SR trieda septima B  s p.uč. Ďurišom. Ako sa ukázalo, dianie v justícii im nie je cudzie. V rámci dvojhodinovej exkurzie sa dozvedeli viac o histórii sídla súdnej rady, ako aj o zložkách štátnej moci. Študentov už tradične najviac oslovila otvorená diskusia s predsedníčkou súdnej rady, JUDr. Lenkou Praženkovou, ktorá sa exkurzií pravidelne osobne zúčastňuje. Podobnú návštevu absolvovala v rámci predmetu Občianska náuka aj trieda 5.D vo vekuprimeranom programe.

PhDr. Adriana Hlavinková

 

 

 

Prednáška s LIVING MEMORY

    Living  Memory je mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá prednáškami o  totalitných režimoch formou podnecujúcou kritické myslenie. Kritické myslenie znamená nepodliehať prvým dojmom a neovereným informáciám. Chceme žiť v spoločnosti slobodných a zodpovedných ľudí. V spoločnosti a v krajine, v ktorej sa dobre žije a v ktorej bude možné normálne žiť aj v budúcnosti.

     V pondelok 20.11.2017 sa konala prednáška Ľ. Morbachera pre 9. A a 9. B na tému Extrémizmus kedysi a dnes s podtitulom Nástup Hitlera k moci, ktorá je v rámci navýšenej hodinovej dotácie dejepisu pre deviatakov podľa pokynov MŠ SR. Bola to prvá zo série prednášok, ktorá mladým ľuďom - prvý rok s občianskym preukazom - ukazuje možnosti ich budúceho občianskeho života. Verím, že motto LIving Memory o slušnom živote v demokracii  sa im podarí zrealizovať.

PhDr. Adriana Hlavinková, Mgr. Renáta Šimuničová

 

Deň boja za slobodu a demokraciu 16.11.2017

    Na Tilgnerke je zvykom pripomínať si významné dni a sviatky  celodenným programom. Štvrtok 16. 11.17 nebol výnimkou. Nakoľko je to deň pred štátnym sviatkom Deň boja za slobodu a demokraciu, vyučovanie začalo rozhlasovým vysielaním. Pieseň Modlitba pre Martu od Marty Kubišovej je už známym symbolom Nežnej revolúcie. V príhovore žiakom sme sa zamysleli nad  otázkou, ako prebiehal rok 1989 v našich rodinách? Aké oblečenie sa nosilo, aké potraviny boli dostupné, čo boli bony a Tuzex, spartakiáda, pionieri a iskričky? Všetci sa to doma opýtame našej rodiny - povinná domáca úloha! Nesmieme zabudnúť na otázku slobody v tej dobe a politického života ... Na záver príhovoru zaznela legendárna pieseň Sľúbili sme si lásku.

Piataci aj deviataci už postupne vytvorili projekty na danú tému, ktoré zdobia chodby na 1.poschodí. Rovnako vo vestibule pribudla nástenka so základnými faktami o živote v ČSR a priebehu Nežnej revolúcie... Študenti septimy A a septimy B, ktorí preberajú toto učivo na dejepise, si svoje vedomosti overili na besede s historikom Petrom Jaškom z Ústavu pamäti národa.

      Počas predĺženého víkendu sa iste nájde čas porozprávať sa v kruhu rodiny o časoch nedávnych, pretože z nich vyplýva naša prítomnosť a naša budúcnosť... Z histórie, ktorá sa stále opakuje, by sme sa mali poučiť a neopakovať rovnaké chyby... Veď nie nadarmo sa hovorí, že história je učiteľkou života!

PhDr. Adriana Hlavinková

 

 

WORKSHOP PRE DEVIATAKOV

       Čo si predstavíte a čo si predstavia mladí ľudia pod pojmom kolektivizácia? Nie veľa, a pritom sa jednalo o proces, ktorý zásadne zmenil štruktúru slovenského vidieka po 2. svetovej vojne. Aj preto sa deviataci z 9.A v pondelok 6.novembra 2017  vybrali na workshop do Karloveskej knižnce, kde organizácia Post Bellum SK realizovala svoj  zážitkový workshop pre základné školy pod názvom Deň, kedy sa mlčalo.

 

    Počas tvorivej dielne sa žiaci zoznámili na vlastnej koži s témami kolektivizácie a znárodňovania na slovenskom vidieku. Žiaci sa na dostali do oravskej dediny, Mútne. Zoznámili sa so základnými pojmami 50. rokov. Zažili voľby v roku 1948, znárodňovanie, dostali sa do situácie, kedy sa  rozhodovali, či pomôžu ľuďom z dediny, ktorí sa museli vysťahovať. 

Zážitkové vyučovanie bolo skvelým spestrením hodín dejepisu!

PhDr. Adriana Hlavinková

VÝSTAVA Školy s rešpektom

    Začiatok októbra sa stal aj začiatkom výstavy fotografií s názvom Školy s rešpektom po záštitou Ministerstva spravodlivosti SR a Miestneho úradu Karlova Ves. Zorganizovala ju mimovládna nezisková organizácia  Nadácia pre deti Slovenska, ktorá už do roku 2010 mapuje potreby detí v  rôznych regiónoch Slovenska v oblasti vzdelávania. Autorom fotografií je Rastislav Očenáš a autormi sprievodného textu Aneta  Chlebničanová a Peter Lenčo.Cieľom výstavy bolo cez umelecké stvárnenie princípov Školy s rešpektom otvárať diskusiu o tom,  aké kroky je potrebné urobiť, aby  sa školy takými naozaj stali. Je  priestorom pre deti, ich rodičov,  učiteľov, komunitu, aby hľadali  spôsoby, ako by sa táto teória zaviedla do praxe. Výstava trvala týždeň a mohli si ju pozrieť návštevníci školy.

Sme radi, že práve Tilgnerka bola sprostredkovateľom nových vízií.

PhDr. A. Hlavinková

 

 

 

Školský rok 2016/2017

Stredoveký svet

             Dejepis nie je iba o učebniciach a faktoch, ale aj tom, čo sa dialov bežnom živote  a stalo a najlepšie je, ak si žiaci majú možnosť vyskúšať to na vlastnej koži - teda ak sa to hodí. :D Takéto zážitkové vyučovanie s názvom Stredovek a jeho zbrane sa uskutočnilo v stredu 22.3. 2017 pre Prímu A, Sekundu A, Sekundu B.

Hoci názov neznie veľmi mierumilovne, témou ukážky neboli samotné zbrane, ale celkovo stredovek a jeho život, bohužiaľ  často poznačený bojom a snahom prežiť.  Na interaktívnej prednáške si žiaci sami vyskúšali, ako vyzeral odev stredovekého vojaka, aké ťažké boli zbrane, aké boli dômyselné, ale dozvedeli sa aj to, ako sa bežní obyvatelia bránili pre vojakmi a ako sa im žilo v takej ťažkej dobe.

      Stretnutie s reáliami stredoveku potešilo všetkých prítomných  a veru nebolo žiak, ktorý by sa nudil, práve naopak, ešte aj pani kuchárky vykúkali. :D

PhDr. Adriana Hlavinková

 

 

Holokaust a my

      Prednášky o holokauste sme už v marci síce  mali, ale boli určené triedam 3.stupňa. O 2.svetovej vojne a holokauste sa však učia ja žiaci nášho osemročného gymnázia a to konkrétne naši kvartáni, preto naša Predmetová komisia dejepis - občianska náuka - ekonomika pripravila prednášku  s historičkou Mgr. Michalou Lônčíkovou v pondelok 20.3.2017 pre Kvartu A, Kvartu B.

      Naši kvartáni sa dozvedeli formou pútavých ukážok i rozprávania o bežnom živote obyčajných ľudí tohto obdobia, o živote židov a následkoch uplatňovania tzv. Židovského kódexu, o vzniku Slovenského štátu a súvisiacich okolnostiach. Žiaci si formou diskusie vyskúšali odpovedať na kľúčové otázky dneška - aký bol Slovenský štát, prečo sú na jeho vznik rôzne názory, ktoré  z týchto názorov sú správne, ako narábať s historickým pravdami, polopravdami, klamstvami či dezinformáciou? Ako naša spoločnosť pracuje s našou minulosťou?

Veríme, že mladá generácia rozmýšľa a bude rozmýšľať tak, že minulosť bude poučením pre našu budúcnosť.

PhDr. Adriana Hlavinková

 

 

Holokaust na Tilgnerke - nezabúdame a nedovolíme zabudnúť

           História -  každý si toto slovo vykladá inak, ale všetci sa hádam zhodneme, že to je minulosť, to, čo sa ľuďom stalo, nie nejaké rozprávky či legendy. Jednou z najsmutnejších častí histórie je holokaust.

           Ako sa hovorí,  kto svoju históriu nepozná, ten sa z nej nepoučí. Naši učitelia dejepisu  nám preto pripravili  prednášku o holokauste s historikom Pavlom Makynom  z Ústavu pamäti národa v utorok 28.2.2017, keďže marec je mesiacom, v ktorom priam rezonuje tematika holokaustu a to pre triedy 4.A b a 9.A (septima A mala vs tredu 8.3.2017).

Najskôr nám pán historik ukázal prezentáciu, ktorú si pre nás pripravil o živote židov počas 2. svetovej  vojny, aby sme pochopili  základný obraz holokaustu,  a potom nám pustil film o slovenskom židovi Rudolfovi Vrbovi, ktorému  sa ako jednému z mála podarilo ujsť z tábora smrti  - Osvienčimu a nechytili ho, aj spolu s jeho kamarátom Wetzlerom.  Dokázal prejsť desiatky kilometrov, aby zachránil životy mnohých cudzích ľudí a svoj pri tom sám riskoval.

           Tento jediný človek, respektíve dvojica, sa odhodlala zachrániť tisícky ľudí, čo je pre nás ostatných ukážkou toho, že aj jeden človek dokáže mnoho, keď chce.  A aj preto je pre nás minulosť dôležitá, aby sme poznali  jej chyby a dokázali sa z nich poučiť, lebo naša budúcnosť vychádza z minulosti.

Tex a fotot: Tomáš Ptačin, 9.A, PhDr. Adriana Hlavinková

Nájdete aj na TASR http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/holokaust-na-tilgnerke-nezabudame-a-n/33158-clanok.html

 

Slovensko v UNESCO

      K dejepisnému učivu v kvintách patrí aj vedomosť o zaradení slovenských pamiatok do svetového dedičstva, ktoré spravuje  UNESCO, a tak sa naši študenti na hodinách oboznámili aj s touto tematikou. Lepšie spoznali kúty Slovenska, konkrétne pamiatky i zvyky. Mnohí ani netušili, ako blízko týchto výnimočných vecí sú počas svojich výletov či dovoleniek po Slovensku a zároveň tí, ktorí nepoznali krásne miesta na výlety po Slovensku, získali tip na výlet.

Zároveň si upevnili svoje vedomosti o Slovensku, nakoľko ako študenti školy, ktorá často hostí zahraničných študentov, získajú potrebné inofrmácie na prezentáciu svojej vlasti.

Mgr. R. Šimuničová, PhDr. A.Hlavinková

 

 

Pripomíname si Vznik Slovenskej republiky

      V predvianočnom čase nástenku o Nežnej revolúcii vystriedala nástenka na tému Vznik Slovenskej republiky 1.január 1993. Je aktuálna nielen svojím dátumom, ktorý sa pomaly blíži, ale hlavne posolstvom.

       Vedomie národnej hrdosti a spolupatričnosti je viac ako aktuálne, rovnako so sebou prináša aj mnohé morálne a etické posolstvá. Odkazuje na spoločnú Československú republiku, na medzivojnovú Slovenskú republiku a pripomína mnohé udalosti, ktoré sa v jej začiatkoch stali a stále sú aktuálne, mnohé zákonom nedoriešené, mnohé nezodpovedané ľudsky, mnohé s otáznikmi do budúcnosti... Čo našu Slovenskú republiku čaká? Aká bude? Aká bude naša ďalšia generácia, ďalšie storočie?

      Naša Predmetová komisia Dejepis - Občianska náuka - Ekonomika verí a pracuje na tom, aby to boli študenti so živou pamäťou - poučení chybami minulosti a vyzbrojení potrebnými znalosťami tvoriť prítomnosť v mene budúcnosti.

PhDr. Adriana Hlavinková

 

 

Pripomíname si 17. november alebo Rok 1989 v našich rodinách

      17. novembra 1989 sa totiž odohrala najdôležitejšia udalosť našich moderných dejín.

      Nahliadnime do minulosti: od roku 1948 sa vtedajšia Československá republika stala komunistickým totalitným štátom. Čo to znamenalo? V praxi to zna-menalo, že neexistovali slobodné médiá, hranice boli uzavreté a mali sme nedostatok produktov každého druhu. Na obyčajné pomaranče museli ľudia čakať v dlhých radoch. Všetko sa zmenilo
Nežnou revolúciou, čo bola séria nenásilných protestov, ktoré prebehli od 17. novembra do 29. decembra 1989.  Kvôli tejto udalosti prišiel pán historik Mgr. Peter Jašek z Ústavu pamäti národa priblížiť udalosti tejto revolúcie študentom. Išlo o sériu nenásilných protestov  (preto sa táto revolúcia volá aj ,,nežná”), ktoré viedli k demisii komunistickej vlády.
Na prednáške sme sa dozvedeli,
akým spôsobom nám tento deň zmenil naše životy.

      Vďaka revolúcii totiž môžeme cestovať do zahraničia, mať dostatok tovaru v našich obchodoch a hlavne nám dal možnosť voľne vyjadrovať svoj názor, čo bolo v predošlom režime zakázané. My študenti si už ani nevieme predstaviť, že by sme  nemohli študovať v zahraničí, učiť sa cudzie jazyky či nosiť rifle a kúpiť si kedykoľvek v potravinách ovocie... 

        Po prednáške mali žiaci možnosť pokračovať v diskusii o 17. novembri a dozvedieť sa viac o tejto kľúčovej udalosti, ktorá by nikdy nemala zapadnúť prachom zabudnutia. (Príkladom sú aj projekt Rok 1989 v našich rodinách, ktoré triedy robili na dejepise, na- príklad 3.A b či Kvarta B.)

Text: Jakub Kamenický, Septima A

 

Nástenka 17.november

      Na Tilgnerke rovno vo vestibule školy stojí nástenka - naša ,,pamäť" histórie, ktorou si pripomíname dôležité udalosti, sviatky, medzníky v našich i svetových dejinách.

Nástenka je taká klasická pamäť - možno by sa zdalo, že v dnešnej dobe nemoderná a nefunkčná, že si ju málokto všíma, ale opak je pravdou. Keď žiaci, učitelia či rodičia denne popri nej prechádzajú, iste si chtiac-nechtiac všimnú veľký nápis oznamujúci aktuálny sviatok.

Malé deti svojimi zvedavými otázkami prinútia rodičov vysvetliť im, o aký sviatok ide, starší žiaci si ho pripomenú a dajú do kontextu, či už sami alebo na hodinách dejepisu.

      Práve takto sme si pripomínali aj Deň boja za slobodu a demokraciu - nástenkou, ktorú vytvorila Sekunda A.

PhDr. Adriana Hlavinková

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Dubček...

       Stretnúť osobne syna jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín - to sa len tak ľahko niekomu nepodarí, ale nám teda hej! Vo štvrtok 3.11.2016 sme  Kvarta A a Kvarta B boli v rámci vyučovania dejepisu pozvaní na Ministerstvo zahraničných vecí, kde sa konal akcia pri príležitosti spomienky na Alexandra Dubčeka.

        Najprv nám o jeho živote povedal jeho syn, Pavol Dubček, potom nám pustili film o Alexandrovi Dubčekovi a jeho pôsobení v  Československu, hlavne počas roku 1968. Hneď po filme nám deti zo ZŠ Hlboká predviedli krátky kultúrny program. Veľkým pekvapením bolo, keď sa jeden malý chlapec postavil na pódium a bez trémy zarecitoval úryvok z Malého princa. Tento malý chlapček sa volal Alexander Dubček a bol to vnuk Alexandra Dubčeka. Podoba sa nedala zaprieť a iste z neho vyrastie skvelý človek, silný a vzdorujúci zlu - tak ako jeho dedko.

Text a foto: Ivet Kolníková, Kvarta B

 

 

 

Obchodovanie s ľudmi

     Keď vidím letáčiky s veľkými tučnými písmenami  Nútená práca, žobranie, prostitúcia či sobáš, poviem si: áno, možno vo filme. Žena stojaca pred nami bez štipky sarkazmu alebo náznaku humoru  povie, že na juhu Slovenska máme celé organizované skupiny nútených žobrákov,  ukazuje nám čísla a štatistiky. Veľká Británia je ako čierna diera, absolútny favorit medzi našimi ,,obchodníkmi“.  Už to nie je len kriminálka v televízii. Je to realita.

          Vďaka projektu Ministerstva vnútra SR, ktoré sa snaží šíriť povedomie o týchto zločinoch,  sme sa aj my  na Spoločenskovednom seminári na Tilgnerke mohli dozvedieť viac priamo od Mgr. Miroslavy Fialovej.

          Je zaujímavé, o aký komplexný a závažný prečin ide, koľko práv a slobôd je pri ňom porušených.  Vďaka prehľadnej prezentácií sme si prešli tri hlavné skupiny, na základe ktorých môžeme identifikovať že ide o obchodovanie s ľuďmi.

Najprv príde klamlivá zámienka, ponuka a podobne. Ľudia (často dlhodobo nezamestnaní) nevidia za rýchlym zárobkom nič podozrivé, nepátrajú po ďalších informáciách. Následne dochádza v prevozu, preberaniu osôb, pri ktorom sa často (a neskoro) obete začnú cítiť nepríjemne a podozrievavo. V tejto fáze sú im často odobrané aj doklady.

Tretia, posledná,  fáza spočíva v nútení obetí či už k práci, prostitúcii, kriminálnej činnosti (deti sú často vykorisťované a donucované ku krádežiam) alebo svadbe.

          Cez prednášku a sériu videí sme sa toho nielen o súčasnej situácií s obchodovaním na Slovensku dozvedeli naozaj veľa. Taktiež nám pani Fialová predstavila národnú telefonickú linku, na ktorú môžu bezplatne volať nielen obete obchodovania s ľuďmi, ale aj tí, ktorí si chcú preveriť pravdivosť a kvalitu, napr. ponúk práce v zahraničí (0800 800 818).

V rámci projektu, vďaka ktorému sme túto prednášku absolvovali,  boli na našej škole vystavené aj billboardy súvisiace s touto tematikou.

          Ďakujeme! Naučili sme sa veľa praktický vecí do života  a posúvame toto info ďalej, veď mnohí študenti cestujú do zahraničia, či už za brigádou alebo študovať, a tak opatrnosti nikdy nie je dosť.

Text a foto: Zuzka Králiková, Septima A

 

 

EMIGRANTI a UTEČENCI v literárnom spracovaní...

alebo beseda so spisovateľkou Irenou Brežnou   

     Cez švajčiarsky projekt PRO HELVETIA sa nám podarilo dostať na besedu s  pani spisovateľkou, novinárkou, vojnovou reportérkou a prekladateľkou Irenou Brežnou, žijúcou od r.1968 vo Švajčiarsku v pondelok 3.10.2016 a to 3.A b a Septima A v rámci dejepisno-alovenčinárskej akcie.

Jej kniha Nevďačná cudzinka bola na jar ocenená prestížnou literárnou cenou Dominika Tatarku a literárnou cenou Švajčiarskej konfederácie. Kniha je písaná beletristicky s tematikou emigrácie. O emigrácii sa v súčasnosti veľa hovorí, a preto táto téma zaujala aj našich študentov z Tilgnerky. Pani spisovateľka nám porozprávala, aké  bolo náročne emigrovať zo Slovenska a aké to bolo ťažké zvyknúť si na život vo Švajčiarsku bez  priateľov. Ďalej nám porozprávala o cestách  do zahraničia ale aj o  zaujímavých zážitkoch ktoré zažila ako vojnová redaktorka.  Odpovedala nám na množstvo otázok ako napríklad ako vyzerá deň spisovateľa a ako dlho trvá napísanie knihy. Otázok bolo neúrekom, pretože  táto téma naozaj zaujala každého.

      Po skončení besedy sme pani Irene Brežnej srdečne poďakovali. Každý z nás si v hlave niesol veľa myšlienok o minulej dobe a jeho režime, ale aj o tom, aká ťažká je práca novinára, ktorý vykonáva reportáže z vojnového prostredia.

Diana Šablicová, 3.A b

 

DEJEPISNÁ  NÁSTENKA

   

Na 3.stupni našej školy, na krásnom slnečnom poschodí,

nám pribudla dejepisná nástenka, ktorá žiakom pripomína mnohé

kľúčové fakty našich dejín.

Spolu so žiakmi ju budeme aktualizovať a obnovovať podľa aktuálnych udalostí...

 

 

 

ZAČÍNAME...

          Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej nepoučí a stále ju opakuje - to je motto, ktorým sa riadime v našich životoch aj v našom vyučovaní, preto si už začiatkom nového školského roka 2016/2017 pripomíname nástenkou priamo vo vestibule školy naše pamätné dní. Je to nielen 21. august 1968, vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ale aj vypuknutie Slovenského národného povstania 29. augusta 1945. Nemenej dôležitý je aj 1.september - Deň Ústavy Slovenskej republiky...

Naši žiaci si formou diskusie aj pracovných listov zopakovali, čo už o danej téme, ale mnohí sa naučili veľa nového. Je to nedávna história, ale mladá generácia ju pozná málo... Tilgneráci však iste nie... PO celý rok sa budeme snažiť, aby sa naučili čo najviac a stali sa skutočnou budúcou inteligenciou tohto národa.

PhDr. Adriana Hlavinková

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2015/2016

Food Revolution Day

       V piatok 20. mája 2016 to u nás na škole neobvykle výborne voňalo!   Zapojili  sme sa totiž do celosvetoveja akcie Food Revolution Day, ale nie iba zdravou desiatou či celodenným pojedaním zdravých jedál, ale aj vo vyučovaní dejepisu či slovenského jazyka!

       Napríklad v 5.A počas hodiny slohu žiaci vytvárali tajničku zdravého jedla s riešením Food Revolution Day a následne  nakreslili formou skupinovej práce mnohé krásne obrázky ovocia i zeleniny, ktoré spojili do projektu a vyvesili si ho v triede. Príma A zasa na slohu tvorila obdivné či nechutné slohy na tému Milované/nenávidené jedlo a prezentovali svoje názory tak, aby presvedčili počúvajúce publikum spolužiakov. Dokonca spolu stihli vyytvoriť aj krásny projekt na tému Food Revolution Day a aj oni si vyzdobili triedu.  V triede 2.A b patrila hodina dejepisu Márii Terézii, vďaka ktorej sa v našej krajine okrem iného zintenzívnilo pestovanie kukurice či zemiakov, a tak sme sa formou diskusie rozprávali o zdravých a nezdravých jedlá a pochutili si na mini občerstvení – zdravých brusniciach.

            Zdravé jedlo a zdravý životný štýl však nie je iba jednodňová záležitosť, určite v týchto aktivitách budeme pokračovať aj naďalej.

PhDr. Adriana Hlavinková

 

KONIEC 2.SVETOVEJ VOJNY

     Aj tento rok sme si na hodinách dejepisu vo všetkých triedach, nielen  v tých, ktoré sa to priamo učia, pripomenuli výročie ukončenia 2.svetovej vojny. Hoci tentokrát sviatok vyšiel na víkend, žiaci si všimli, že je to veľká udalosť a ovládali mnohé fakty na túto tému. Pre tých, ktorí nie sú až tak dobre informovaní, slúži ako pomôcka nástenka vyrobená 2.A b  vo vestibule školy, kde sa dočítajú základné fakty. Zároveň je to naše malé memento - NEZABÚDAŤ, zlo sa nôže kedykoľvek vrátiť a je len na nás, aby sme sa mu postavili tvárou v tvár a znova vyhrali...

PhDr. A. Hlavinková

 

 

TOLERANCIA A EMPATIA

          Na hodinách dejepisu sa primáni okrem iného učia aj o tom, ako vzniklo kresťanstvo aj islam, a keďže sú to deti veľmi vnímavé, samy otvorili diskusiu na tému, prečo sú niektoré náboženstvá zlé, zabíjajú ľudí a ubližujú im. Samy si na to nevedeli odpovedať inak, ibaže je to nezmysel - veď náboženstvo, tak ako aj etická výchova, je o tom, že človek sa snaží o dobro medzi ľudmi , o dobro v sebe. Formou skupinovej práce vytvorili poster, ktorý obsahuje zlé i dobré veci rôznych náboženstiev a vyzýva všetkých dospelákov, i deti, k tolerancii a empatii.

PhDr. A. Hlavinková

 

 

300.výročie narodenia Márie Terézie

      Prepojením dejepisu a slovenčiny vznikol spoločný projekt tried kvinta A a kvinta B pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie, keď žiaci hľadali odpovede, kde všade v Bratislave Mária Terézia bola, aké reformy zaviedla a aký je jej prínos pre dnešné dni, Nakoľko sú kvintáni duše tvorivé, formou skupinovej práve vytvorili básne, obrázky,  tajničky, ktoré zlepili na veľký poster a vystavili na chodbe vedľa kabinetu dejepisu, aby si aj ostatní spolužiaci pripomenuli túto významnú osvietenskú panovníčku.

PhDr. A. Hlavinková

 

Pripomíname si 71.výročie holokaustu

      Tieto marcové dni  sme si pripomenuli smutné 71. výročie holokaustu... Táto udalosť svetových dejín s  dôrazom na Slovensko patrí do učiva kvarty, ale vedomosti o nej nepochybne patria k základným pilierom všeobecnej inteligencie každého  z nás... Veď aj nedávne voľby ukázali, že aj   v dnešnej dobe sila fašizmu, pod názvom extrémizmus, rastie...

     Pred pár dňami  sme na dejepise robili skupinovú prácu. Rozdelili sme sa do skupín po troch alebo štyroch a každá skupina dostala inú tému týkajúcu sa holokaustu a druhej svetovej vojny. Informácie sme získali nielen z internetu, ale aj z kníh, učebnice a historických časopisov. Keďže druhá svetová vojna je učivo, ktoré momentálne preberáme, naučili sme sa niečo aj trochu inou formou a hodina bola ešte zaujímavejšia. Nakoniec sme všetky informácie a obrázky spojili a vyvesili na nástenke, ktorú si môžete pozrieť vedľa bufetu pri vstupe do školy.

           Pri tejto téme nechýbala ani diskusia a  aplikácia dejinných súvislostí na súčasnosť. Naše vyučujúce dokonca prepojili túto tému na dejepisno-slovenčinársky projekt, kde sme okrem nástenky vytvorili na slovenčine aj svoje postrehy k danej téme. Vyučovanie prebiehalo aj pozretím populárnych filmov o SNP z dielne  režiséra Jonáša Karáska Moje povstanie v hlavnej úlohe s Celeste Buckingham, Dominikou Cibulkovou, Mirom Šatanom či Lukášom Latinákom.

           Na záver tohto vyučovania netradičnou formou sme  mali dňa 14.3. 2016 besedu s historikom Pavlom Makynom z Ústavu pamäti národa na tému holokaust, súčasťou ktorej bolo aj pozretie si filmu o úteku dvoch Židov z koncentračného tábora, Vŕbu a Wezlera.

           Na tragédiu slovenských Židov netreba zabúdať! A my veru ne.zabúdame, tento projekt je u nás pre kvarty každý rok.

Text: Kristína Kvasňovská, kvarta A   Foto: PhDr. Adriana Hlavinková

 

 

 

India - všetky farby Orientu  - SVET OKOLO NÁS...

    Krásne aj menej pekné stránky Indie si naši študenti sekundy A a 2.A b pozreli v interaktívnom  programe India - všetky farby Orientu z celoštátneho vzdelávacieho cyklu Svet okolo nás v DK Dúbravka dňa 21.1.16, kde ich moderátori, priamo cestovatelia po Indii, zoznámili s valstným natočeným filmom o Indii.Tento program zahŕňa medzipredmetové vzťahy dejepisu, geografie, občianskej náuky aj globálne problémy.

Žiakov v diskusii zaujímala hlavne chudoba v Indii, spôsob života, vzdelávanie... A za svoje pozorné počúvanie mohli vyhrať pravý indický čaj - ak správne zodpovedali na zadanú otázku, čo sa im aj podarilo.  (A.H., A.G-)

 

 

Snehová  vločka pre UNICEF

    V predvianočnom čase sa naša škola v rámci spolupráce v medzipredmetových vzťahoch dejepis - etická výchova - SJL zapojila do projektu  Snehová vločka, čo je zbierka organizovaná UNICEFom - predaj pohľadníc UNICEF, výťažok ide na výživu pre deti v Mauretánii. Týmto projektom sme získali aj titul Škola priateľská k deťom. Do projektu sa zapojili žiaci príma A, ktorý zbierku zorganizovali a realizovali, ale v rámci projektu Starší mladším im pomáhali aj žiaci z kvarty A, ktorí si nacvičili hudobné pásmo z vianočných piesní a prezentovali ho svojim mladším spolužiakom na 1.stupni. Akcia mala veľký úspech a priniesla mnoho radosti!  (A.H.)

 

 

 

Rok 1989 v našich rodinách

     V pondelok 16.11.2015 sme si pripomenuli Nežnú revolúciu formou dejepisnej akcie s podtitulom Rok 1989 v našich rodinách. Úvod vyučovania nám otvorila kultová pieseň Sľúbili sme si lásku a príhovor študentky, ktorá nám priblížila plánované aktivity tohto dňa, ako aj základné znaky Nežnej revolúcie. Vo vestibule školy sa nachádzajú dve nástenky zo žiackych projektov na danú tému a jedna je aj na 1.poschodí pri kabinete dejepisu. Počas 2. a 3.hodiny sa v jedálni školy konala beseda pre 2.A a sextu s historikom Patrikom Dubovským z Ústavu pamäti národa na tému Nežná revolúcia. Slova sa ujala aj naša pani riaditeľka Alena Turčanová ako priama účastníčka študentskej revolúcie z r. 1989.   Celú akciu zavŕšila výstava predmetov spred roku 1989, ktoré priniesli žiaci prímy A a prímy B.

Na slobodu vybojovanú našimi predkami nezabúdame, vážime si ju a ctíme. (A.H.)

 

Bezdomovci a my

     V súvislosti  s preberanou tematikou ľudských práv  na hodinách náuky o spoločnosti sa naši piataci zúčastnili besedy na tému Bezdomovci a my organizovanej A4, priestor pre súčasnú kultúru, dňa 20.10.2015. Upršaný deň bol kulisou pre tému o tom, ako sa z obyčajného človeka, ktorý pracuje a  má rodinu, môže stať bezdomovec. Príbeh podaný jedným zo samotných bezdomovcov, ktorý nosí batožinu na vlakovej stanici, zanechal v žiakoch silný dojem...

 

Moje povstanie na Tilgnerke

     V minulom školskom roku sme sa zapojili do projektu Moje povstanie, kde známe osobnosti pripomínali význam Slovenského národného povstania krátkymi filmami pod režisérskou taktovkou J. Karáska. Za aktívnu účasť a záujem o ďalšie využívanie filmových ukážok sme od tvorcov získali 5 kusov učebníc dejepisu pre ZŠ s podpismi všetkých hlavných osobností: Celeste Buckingham, Mira Šatana, Tommyho Kida, Dominiky Cibulkovej, Lukáša Latináka a Majka Spirita...

ukážky http://www.mojepovstanie.sk/

PhDr. A. Hlavinková

 

 

 

Školský rok 2014/2015

MDD a UNICEF...alebo Deti očami detí...

      Medzinárodný deň detí si na Slovensku každoročne veľmi radi pripomínajú všetky deti a mnohí dospelí. ,,Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách." (Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_det%C3%AD)   

     Na hodine dejepisu v 5.B si tento sviatok pripomenuli projektmi a následnou výsyavou na chodbe školy o organizácii UNICEF, ktorá sa okrem iného zaoberá aj právami detí. Piataci tak zistili veľa aj o detskej práci a právach detí...

Text a foto: PhDr. A. Hlavinková

 

 

 

Prečo sme mali 8.mája voľno?

       Predl´žené víkendy máme všetci radi a v máji sme mali rovno dva. Ale prečo vlastne? Aký deň je 8. máj? Naši žiaci si tento deň pripomenuli na hodinách dejepisu  formou projektov a prezentácií pod vedením triedy 5.B, ktorá zorganizovala aj výstavu projektov na pochodí vedľa dejepisného kabinetu ( spomocou kvarty A). Deň víťazstva nad fašizmom, koniec 2.svetovej vojny, koniec holocaustu, koniec najväčšieho vojnového konfliktu  dejinách ľudstva... Tento deň ostáva mementom a výstrahou do budúcna v súčasnej zložitej spoločenskej situácii...

Text a foto: PhDr. A. Hlavinková

 

Prečo sme mali voľno 1. mája?

   Tento rok sme mali v máji krásny predĺžený víkend vďaka tomu, že piatok 1. mája bolo voľno, ale prečo vlastne? Na hodinách dejepisu si naši žiaci pripomenuli dôvod zavedenia tohto sviatku a trieda 1.A b v rámci vyučovania SJL - plagát a projekt - vypracovali projekty na danú tému, z ktorých vytvorii výstavu na chodbe školy na 1.poschodí...

     A pre tých z vás, ktorí neviete, prečo teda bolo voľno, tu je odpoveď:,,Prvý máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. Uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres II. internacionály roku 1889 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku a masových demonštrácii chicagských robotníkov ktoré sa konali roku 1886 za osemhodinový pracovný čas. V roku 1886 sa všade v USA – od New Yorku po San Francisco zdvihla vlna demonštrácií. Centrom boja bolo Chicago, do ulíc ktorého vyšlo 1. mája 40 000 štrajkujúcich. Štrajky pokračovali ešte dva dni, ale 3. mája využila polícia stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi a začala paľbu do robotníkov, pričom šesť osôb bolo zabitých a päťdesiat ťažko ranených. Po krvavých udalostiach v Chicagu rozpútali úrady v celých USA štvanice proti robotníckemu hnutiu a masovo zatýkali. Po vzniku ČSR bol od roku 1919 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 19331938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne." (Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/1._m%C3%A1j)

Text a foto: PhDr. A. Hlavinková

 

Ako sme vynášali Morenu

     V rámci vyučovania dejepisu sa naši žiaci z 5.B učili aj o rôznych zvykoch a tradíciách na Slovensku počas celého roka, od Vianoc do Vianoc.  Vianočné tradície sú už v našom učive minulosťou, ale aktuálne si pripomenuli tradície fašiangových osláv a úplne najaktuálnejšie bolo vynášanie  Moreny a privolávanie jari!
     Už  naši slovanskí predkovia sa takto lúčili so zimou, že symbolicky vynášali  bábku Moreny, symbolu zimy, ktorú v sprievode za rôznych piesní hádzali do potoka...
      Aj naša zima v Bratislave bola mimoriadne dlhá a mrazivá,  a tak sme  si zhotovili symbolickú Morenu a čuduj sa svete, hneď aj jar prišla a kvety rozkvitli...
Foto môžete vidieť aj na titulke nášho časopisu...
Text a foto: PhDr. A. Hlavinková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. výročie holokaustu s Pavlom Brankom...

     Pavel Branko je muž,  ktorý  prežil  v   koncentračnom tábore v Mauthausene. Je nestor slovenskej filmovej kritiky, publicista, prekladateľ fikčnej a non-fikčnej literatúry, teoretik dokumentárneho filmu, historik a novinár.
Stretli sme sa s ním v rámci výučby dejepisu  na cintoríne v Slávičom údolí, kde sa 19. 2. 2015 konala spomienka pri príležitosti 70. výročia
 
tragických udalostí pri MELKU a vydania jeho knihy Proti prúdu.

,,Pred 70 rokmi, 19. februára 1945, sa pri dolnorakúskom mestečku Melk odohrala krvavá dráma. Anglo-americké stíhačky zaútočili na kolónu vojenských nákladných áut, v ktorých boli politickí väzni, formálne prepustení Tisovou vládou a vzápätí zaistení gestapom, ktoré zorganizovalo ich odvoz do Mauthausenu. V deň náletu bolo v najväčšom z dovtedajších transportov vyše 280 väzňov. Pri rakúskom Melku po nálete spojeneckých lietadiel na transport zostalo niekoľko desiatok mŕtvych." (Zdroj: http://www.marianum.sk/index.php?ids1=2015&ids2=2271 )

,,Táto kniha nie je pre odchádzajúcu generáciu, ale pre prichádzajúcu
 generáciu... aby ste nezabudli...”

    Po slávnosti   sme sa s ním porozprávali o dobe, v ktorej žil, a o zle, ktoré prežil...
Prenasledujú vás spomienky na koncentračný tábor?
Nie, neberiem to ako traumu. Tieto spomienky som zatlačil za veľmi hrubý múr, ktorý nič neprebúra.
Pamätáte si aj po tak dlhej dobe na život v koncentračnom tábore?
Áno, a všetky tieto moje spomienky som zhmotnil v knihe Proti prúdu.
Ako  s takouto skúsenosťou žijete?
Beriem to ako niečo, s čím už nič neurobím. Žijectí.
Ďakujeme za rozhovor!

Text:
T. Fábryová, M. Hrončeková, kvarta B, PhDr. A. Hlavinková
Foto: V. Megová, kvarta B

 

 

Cesta slovanskou históriou

     V stredu 4.2.2015 sa naši tilgneráci zúčastnili dejepisného divadelného predstavenia s názvom Cesta  slovanskou históriou, ktoré predviedla šermiarsko-historická skupina Via historica. Prvé vystúpenie absolvovali žiaci 1.stupňa o 9 00 hod., pričom predstavenie  bolo prispôsobené veku žiakov. Žiaci 2.stupňa nasledovali o 10 00 hod.

     V rámci predstavenie sa žiaci zaujímavou hranou formou dozvedeli základné fakty o prvých Slovanoch a vzniku Veľkej Moravy, mali možnosť vidieť dobové oblečenie, ako aj ukážky dobových bitiek s využitám replík dobových zbraní.

     Rovnako sa žiaci interatívnou formou zapojili priamo do predstavenia, takže si  na vlastnej koži vyskúšali písanie hlaholikou či bitku o Devín.

PhDr. A. Hlavinková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dejín do debát

      Vo štvrtok 4. decembra 2014 sme si na Tilgnerke pripomenuli 25. výročie Nežnej revolúcie aj projektom Z dejín do debát, ktorý zorganizoval náš Debatný krúžok s vedúcim P. Rehákom, našim extilgnerákom, v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou.

    Program moderovali oktávanky Barbora Novomeská a Natália Žvachová. Hosťom podujatia bol známy slovenský politológ E. Laštic, ktorý v úvodnej rezentácii pútavou formou predstavil, čo viedlo k zamatovej revolúcii 1989. Nasledoval priestor pre otázky žiakov, ktorí sa mohli pýtať na čokoľvek, čo ich zaujalo. A veru toho bolo dosť, pretože napriek krátkemu časovému úseku od r. 1989 sa život študentov tak zmenil, že si mnohé veci potrebovali ozrejmiť.

Jedno však pochopili hneď - november 1989 im dal prvé slobodné voľby, a to je veľká výsada. Ak chcú sami teda niečo zmeniť, musia okrem iného zodpovedne využiť svoje právo voliť.  Ale aj nezabúdať na to, že mnohé veľké veci sa začínajú malými vecami každého zodpovedného občana, človeka vo svojom okolí, kde žije.

Text a foto: PhDr. A. Hlavinková

 

Projekt Starší mladším alebo Ako sme vešali

vtáčie búdky

         V rámci projektu Starší mladším, ktorý na našej škole Spojená škola Tilgnerova 14 funguje už dlhšie na predmetoch slovenský jazyk a dejepis,  vo štvrtok 27. novembra 2014 trieda kvarta B navštívila svojich najmenších spolužiakov – prvákov z 1. A a 1. C. Starší žiaci zvyknú svojim  mladším kamarátom čítať rozprávky alebo prezentovať historické udalosti.

    Tentokrát to ale bola iná udalosť - vešanie búdok pre vtáčiky, keďže prváci si pripravili mnoho búdok - domčekov, aby zabezpečili vtáčikom na zimu dostatok potravy na školskom dvore, ale vyvešať  ich na strom či kríky - to už bola fuška. Pani učiteľky Mgr. M. Bačeková a Mgr. M. Kovalinková teda poprosili o pomoc v rámci nášho projektu. Kvartáni nelenili a veľmi radi  prvákom pomohli, napriek neskutočnej zime a mrazu.

           Prváci dokonca nejaké búdky venovali aj kvartánom, takže ich vzájomná spolupráca a starostlivosť o vtáčie búdky a ich obyvateľov  bude pokračovať počas celej zimy.

PhDr. A. Hlavinková

 

 

 

Medzinárodný festival o ľudských právach

     Keďže v tomto roku si pripomíname 25. výročie Nežnej revolúcie, maturanti našej školy z tried oktáva A a oktáva B sa zúčastnili dejepisnej akcie s využitím medzipredmetových vzťahov s predmetom slovenský jazyk a literatúra premietania filmu 1989 Z denníka Ivany A. v kine Mladosť dňa 21.11.2014 v rámci projektu Medzinárodný festival o ľudských právach.

      Prostredníctvom filmu sa oboznámili s udalosťami rokov 1989 - 1990 formou denníkových záznamov 18-ročnej študentky a dobových fotografií a filmových záberov, takže autentickoua  zaujímavou formou získali základné vedomosti o udalostiach, ktoré predchádzali Nežnej revolúcii, ale aj o živote, aký vtedy žili ich rodičia a starí rodičia. Keďže na hodinách SJL vytvárali projekty na tému Rok 1989 v našich rodinách, mohli si získané poznaty konfrontovať aj dopĺňať informácami z filmu. V následnej besede s p. M. Gullom  z Ústavu pamäti národa sa mohli pýtať na nejasné veci, napr. cestovanie do zahraničia a podobne.

PhDr. A. Hlavinková, Mgr. I. Reviliaková

„Právna klinika pre komunity“ v septime B

       Počas uplynulých dvoch noevmebrových týždňov sa v septime B uskutočnil projekt Právnickej fakulty Univerzity Komenského s názvom „Právna klinika pre komunity“.

    Počas troch hodín predmetu Náuka o spoločnosti nám prišli študenti práva Adam a Tomáš prezentovať európske právo. Hlavným predmetom týchto prednášok bolo oboznámenie sa so štyrmi základnými slobodami občanov Európskej únie, ktorými sú voľný pohyb osôb, voľný pohyb tovaru, voľný pohyb služieb a voľný pohyb kapitálu.

     Na prvej hodine s Tomášom sme sa dozvedeli, čo tieto slobody znamenajú a aký majú vplyv na nás. Taktiež sme sa oboznámili s rôznymi inými pojmami, ktoré súvisia s Európskou úniou, ako je napríklad eurozóna, európske občianstvo, vstup a členstvo v Európskej únii či výber cla v rámci Európskej únie.

Druhú hodinu sme mali s Adamom Olešom, bývalým študentom Tilgnerky, a dozvedeli sme sa zaujímavé informácie z oblasti riešenie sporov na národnej aj európskej úrovni. Taktiež sme si vyskúšali úlohu advokátov, keď sme mali za úlohu rozriešiť spor medzi Maďarskom a Slovenskom o nedovolenom vstupe maďarského prezidenta na slovenské územie.

Tretiu hodinu sme mali opäť s Tomášom a zaoberali sme sa najmä využitím štyroch základných slobôd v každodennom živote, vypĺňali sme rôzne kvízy, dozvedeli sme sa o histórii vzniku Európskej únie a štyroch slobôd a riešili sme zaujímavé súdne spory, ktoré nám ukázali aj rozdiely medzi jednotlivými štátmi Európskej únie.

       Interaktívnou formou sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých a užitočných informácií o Európskej únii, ale aj o iných právnych odvetviach.

Napísala: Lenka Keselá, septima B, Mgr. Lucia Nevidzanová

25. výročie Nežnej revolúcie

       V piatok 14. novembra sa v celoškolskej akcii spomínalo a pripomínalo 25. výročie Nežnej revolúcie, keďže nás čakal predĺžený víkend práve vďaka tomuto sviatku,ale mnoho študentov, bohužiaľ, netuší, o aký sviatok ide.

     S prvým ranným zvonením školu zobudila známa pieseň Modlitba pre Martu od speváčky Marty Kubišovej a následný krátky príhovor žiakov do školského rozhlasu, v ktorom predstavili, čo je to vlastne Nežná revolúcia. Príhovor ukončila  pieseň Sľúbili sme si lásku, aby študenti mohli pokračovať na hodinách dejepisu, slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky v prezentácii projektov a  diskusii na danú tému. Žiaci 5. C si pripravili pre svojich spolužiakov nástenku k tomuto výročiu, ktorú umiestnili do vestibulu školy. Z projektov starších žiakov bola zasa vytvorená výstavka na poschodí školy pri dejepisnom kabinete, ktorá obsahovala tak fakty o priebehu Nežnej revolúcie, ako aj obrazový materiál. Pre žiakov kvarty A a kvarty B bola pripravení beseda na danú temú s p. P. Jakubčinom z Ústavu pamäti národa. 

PhDr. A. Hlavinková

Článok o akcii aj tu  http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/nezna-revolucia-v-nasich-rodinach/14638-clanok.html

 

    Cesta slovenskou históriou

       V piatok 7. novembra 2011 sa žiaci 3., 4., 5. a 6.ročníka, ako aj triedy príma, sekunda, tercia a kvarta zúčastnili dejepisného predstavenia Cesta slovenskou históriouv DK Molecova v Karlovej Vsi, ktorú vo forme štylizovanej hodiny dejepisu pripravila šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica. V predstavení nás previedli významnými obdobiami slovenských dejín (Slovania, turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr).

        Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v rôznych  divadelných scénkach a zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty. Rovnako boli počas predstavenia  interaktívne zapájaní do programu.

PhDr. A. Hlavinková

Staré grécke báje a povesti

        V rámci školskej akcie  27. 10. 2014 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc si študenti . A bilingválnej pripravili pre svojich menších spolužiakov z 1. A a 1. C ako projekt Starší mladším malé dramatizácie gréckych bájí a povestí, kde nechýbal Odyseus, Paris a krásna Helena, Sizyfos, Tantalos či Daidalos a Ikaros - samozrejme, v úprave vhodnej pre prvákov. Prváci si mohli gréckych hrdinov aj vymaľovať či nakresliť a svojich starších spolužiakov odmenili  veľkým potleskom. Gymnazisti zasa bol prekvapení, že aj malí prváci sa vedeli rýchlo naučiť reprodukovať grécke báje  a povesti. Spolupráca týchto tried iste nebola posledná....

PhDr. Adriana Hlavinková

 

Rok 1968 v našich rodinách 

         Koncom augusta si každý rok pripomíname neslávne výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie, ale napriek tomu mladšia generácia o r. 1968 takmer  či  vôbec netuší. Netuší o veciach, ktoré sa diali, o ľuďoch, ktorí bojovali za to, čo  dnes pokladáme za ,,normálne”.

         Na našej škole sa snažíme študentom priblížiť pamätné dni pre nich čo najpútavejšou formou, preto sa na Tilgnerke konali v piatok 12.9. 2014 viaceré akcie, ktorými sa vekuprimeranou a vhodnou formou oboznámili s týmito udalosťami. Na hodinách dejepisu či slovenského jazyka a literatúry žiaci svojim spolužiakom prezentovali, ako vyzeral rok 1968 v ich konkrétnej rodine, ako si na tieto udalosti pamätajú ich rodičia, starí rodičia či dokonca prarodičia. A zistili sa veru zaujímavé veci – hlavne to, že mnohí z nich boli v tento deň priamo na uliciach (viď foto)… Zaujímavé bolo aj to, ako sa bežným ľuďom žilo, čo si obliekali, čo nakupovali, akú hudbu mohli či nemohli počúvať…

            Počas 2. vyučovacej hodiny mali študenti septimy, ktorí toto učivo preberajú na hodinách dejepisu, odbornú prednášku z Ústavu pamäti národa.

            Počas veľkej prestávke  dvaja zástupcovia študentov prečítali do školského rozhlasu príhovor na danú tému doplnenú hudbou K.Kryla, ktorá znela aj zvyšok prestávky.

            Vedľa kabinetu dejepisu na 1.poschodí postupne pribúdajú projekty o r. 1968, o tom, čo sa dialo v politike i v rodinách. Rovnako sú základné informácie aj na nástenke vo vestibule školy. Tam sa dozviete napr. aj to, kto bol Alexander Dubček a čo znamenal tzv. socializmus s ľudskou tvárou, prečo sem prišli ruskí vojacia  a prečo sa tvárili, že sú naši bratia, kamaráti, hoci na nás mierili samopalmi…

              Na Tilgnerke je dobrým zvykom pripomínať si významné historické udalosti, pretože stale platí a platilo, že história je učiteľkou života, že z histórie sa máme poučiť a nezabúdať, Ale bohužiaľ,  mladí žijú svoj svet tu a teraz a naši dospeláci pri svojom rýchlom pracovnom tempe niekedy na históriu prizabudnú, tiež žijú prítomnosťou či budúcnosťou, ale  zvedavé otázky žiakov ich isto prinútia spomaliť a zamyslieť sa nad tým, čo bolo. Ak ste zvedaví , čo to bol za magický rok 1968, tak sa aj vy opýtajte svojej rodiny, prečo je tento rok taký zaujímavý a dôležitý…                   foto

                PhDr. Adriana Hlavinková

 

Naše povstanie

 

        Prvé dni v novom školskom roku sú plné spomienok na leto, plné rozprávania, skvelých zážitkov, plné očakávania a nádeje, zvedavosti, nadšenia, ale i kúska nostalgie za letom… V tejto atmosfére ,,staronového” sme študentov oslovili s akciou Naše povstanie organizovanou pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania a to predovšetkým triedy septimy a oktávy, ktoré sa už s problematikou SNP stretli na hodinách dejepisu aj slovenského jazyka a literatúry. Tematika SNP je širokej verejnosti známa, ale mladí ľudia sú občas málo všímaví k niečomu, čo je podľa nich ,,staré”, žijú len prítomnosťou, preto sme si zvolili trochu iné oslavy SNP ako je bežne zvykom.

            Naša akcia nadviazala na filmové poviedky vysielané na RTVS s názvom Moje povstanie, kde hrdinov SNP stvárnili osobnosti dnešnej doby ako sú: Celeste Buckhingham, Dominika Cibulková, Miro Šatan, Lukáš Latinák, Majk Spirit a Tomi Kid Kovács. Zámerom projektu bolo osloviť práve mladých ľudí  a priblížiť im SNP pre nich pútavou formou. (pozri http://www.mojepovstanie.sk/)

             Netradičný deň začali študentky oktávy svojím príhovorom v rozhlase o význame SNP pre Slovensko. Po príhovore mladší žiaci prezentovali rôzne  projekty svojim starším spolužiakom – ako vnímajú SNP zo svojho pohľadu, pohľadu malých žiakov. Starší  študenti si tak zopakovali svoje vedomosti o SNP a následne sa premietali filmové poviedky projektu Moje povstanie. Projekcia filmov študentov nesmierne zaujala a ponúkla im mnoho podnetov na uvažovanie a zamyslenie sa, ale aj mnoho otázok na samotného režiséra projektu Jonáša Karáska, ktorý prijal naše pozvanie na besedu.

            Študenti následne svojimi podpismi vyjadrili spolupatričnosť tilgnerákov k SNP. Hárky s podpismi potom svojím talentom pretavila naša študentka do pôsobivého plagátu, ktorý nám bude pripomínať túto akciu.

            Slovenské národné povstanie je dôležitým medzníkom našej histórie a naši študenti to dobre vedia, pretože veria spolu so svojimi učiteľmi, že história je učiteľkou života, že z histórie sa máme poučiť a že  aj navonok obyčajný a bezvýznamný človek dokáže zmeniť chod dejín, ak v sebe nájde odvahu postaviť sa zlu tvárou v tvár a verí slovám básnika J.Smreka: …,,zápasiť treba. Neujsť nikdy z boja. Nebáť sa rán, že sa snáď nezahoja. “

       PhDr. Adriana Hlavinková, Mgr. Ivana Reviliaková

Na foto: beseda s režisérom Jonášom Karáskom - ďalšie foto viď fotogaléria.

školský rok 2013/2014

100. výročie vypuknutia 1.svetovej vojny

       V tomto roku si pripomíname prvý najtragickejší celosvetový vojenský konflikt, ktorý otriasol ľudstvom - vypuknutie 1.svetovej vojny 28.júla 1914. Študenti tercie A a tercie B pripravili v priestoroch našej školy malú dejepisnú nástenku (vedľa dejepisného kabinetu) s podtitulom Pamätníky 1.svetovej vojny v našom okolí, kde dokumentovali rôzne sochy, pamätné tabule a iné objekty z okolia pripominajúce nám  známy citát  ,,História je učiteľkou života".

V súčasnej dobe plnej vedecko-technických objavov a s množstvom spoločenských konfliktov chceli študenti  ukázať, že tieto pamätníky majú stále svoje opodstatnenie, hoci si ich už možno  v uponáhľanom každodennom živote tak nevšímame,  ale nedovolia nám zabudnúť...

PhDr. A. Hlavinková

 

 

 • Tilgnerka v Dóme sv. Martina

           V nadväznosti na prebrané dejepisné učivo sa trieda 7.A vybrala  na dejepisnú exkurziu do historického centra Bratislavy  a to v pondelok 23.júna 2014. Tento dátum bol  zaujímavý aj preto, že víkend pred ním sa konali Bratislavské korunovačné slávnosti, ktoré tiež korešpondovali s učivom siedmeho ročníka, a tak si siedmaci zopakovali priamo v praxi svoje poznatky o histórii Dómu sv. Martina, o priebehu korunovácie a korunovaných panovníkoch. V centre mesta úspešne našli korunovačnú cestu a objavili aj iné pre nich viac či menej známe historické pamiatky a inštitúcie, napr. Academiu Istropolitana, Zichyho palác či Primaciálny palác.

              Najväčšou hádankou, ktorú ale rozlúštili, bolo, čo má spoločné naša ,,Tilgnerka“ a Dóm sv. Martina? Nuž veru – práve Viktora Tilgnera, známeho portrétistu a sochára z 19.storočia, ktorého menom sa hrdí naša škola. V Dóme v r.  1884 dirigoval svoju Uhorskú korunovačnú omšu Franz Liszt a ako pripomienka tejto udalosti bola odhalená v r. 1911 umelcova busta  odliata podľa originálu V.Tilgnera.

  PhDr.A.Hlavinková

 

2013

 

 • seminaristi z dejepisu a študenti septimy A a B sa zúčastnili premietania dokumentu Prežili sme gulag. Ústav pamäti národa takto sprostredkoval dokument založený na oral history, v ktorom ľudia vypovedali o svojich skúsenostiach v gulagu. Po prezretí dokumentu nasledovala diskusia s odborníkom. Študenti kládli množstvo otázok, čo svedčilo o tom, že dokument a táto téma ich naozaj zaujala. Ústav pamäti národa venoval kabinetu dejepisu knihy s touto problematikou. 
 • odborná prednáška na tému Holokaust. Doktorantka histórie odborným spôsobom sprostredkovala seminaristom z dejepisu problematiku Holokaustu.
 • študentom semináru z náuky o spoločnosti  bola sprostredkovaná prednáška na tému Medzinárodné únosy detí rodičmi. Prednášku zabezpečovalo Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.  

     

     2012

 •  Matúš Šramko, obyvateľ Karlovej Vsi, poskytol študentom semináru z dejepisu odbornú prednášku z regionálnych dejín Karlovej Vsi.
 • Dr. Juraj Buzalka, M.A., PhD., vyskumny pracovnik Ústavu sociálnej antropológie Fakulty socialnych a ekonomickych vied Univezity Komenského (FSEV UK) prednášal študentom oktávy A, B, C o problematike Multikulturalizmu a tolerancii v strednej Európe.
 • Absolventka jednoodborovej histórie Michaela Lônčíková prezentovala seminaristom z dejepisu problematiku Slovenského štátu a deportácie.
 •  Seminaristi z dejepisu navštívili filmové predstavenie Eštebák. Po filme nasledovala diskusia zameraná na problematiku života v komunistickej spoločnosti.

 

2011

 • Sekunda A navštívila Miestny úrad v Karlovej Vsi.
 •  Návšteva Centra pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici v Bratislave. Študenti seminára psychológie si prehliadli priestory centra a zúčastnili sa prezentácie a následnej diskusie s pracovníčkou centra.
 •  Študenti oktávy sa zúčastnili besedy s divadelnou kritičkou Miriam Kičinovou. Témou rozhovoru sa stalo divadlo, jeho podstata, herci a ich vnímanie hry, ale aj samotný rozbor hier.
 •  Beseda s právnikom Andrejom Teremom. Seminaristi spoločenskovedného seminára s právnikom diskutovali o práci právnika, advokáta, problémových procesoch, etických otázkach v práve.
 •  Študenti septimy A sa zúčastnili na súdnom pojednávaní. Študenti absolvovali krátku diskusiu s právnikom.

 

2010

 •  Beseda s Dadom Nagyom. Študenti oktávy A strávili noc v škole, pričom absolvovali literárno-dramatický večer. Zmyslom akcie bola popularizácia umenia a prepojenie jednotlivých druhov umení – slovesné, dramatické a hudobné.
 •  Seminaristi z dejepisu sa zúčastnili vedeckej cukrárne, kde diskutovali s odborníkom PhDr. Karolom Pietom DrSc., archeológom medzinárodného významu, na tému: Bojná - centrum Veľkej Moravy?
 • Návšteva workshopu seminár z dejín umenia – študenti  cez workshopové aktivity interpretovali moderné umelecké dielo. V tento deň navštívili aj Dóm sv. Martina, kde bola vystavená svätoštefánska koruna a v Dome umenia navštívili výstavu Crazy curators. 
 • Vystúpenie skupiny historického šermu - pre školu bola zorganizované vystúpenie skupiny historického šermu Ursus, ktorá predviedla zážitkové vyučovanie – ukážka boja, stredovekej armády, historických zbraní, manévrovanie pikanierskej jednotky, ukážka zručnosti bojovníkov (točenie vlajkou, Norimberská ruža).
 • Školu navštívil doc. Kamenický, CSc., ktorý seminaristom z dejepisu vysvetlil problémové state zo stredovekých dejín.
 •  Triedy 6. A, 7. A a tercia A sa zúčastnili festivalu Jeden svet. Festival každoročne premieta filmy, ktorými upozorňuje na porušovanie ľudských práv. Film býva spojený s diskusiou.

     

     2009

 •  Beseda pre študentov septimy s doc. Mrvom k téme rok 1848.
 • Študenti septimy navštívili parlament.
 •  Seminaristi spoločenskovedného seminára navštívili okresný súd v Bratislave.
 •  Septima A návšteva filmu Sedem svetiel.V dokumente vystupuje sedem židovských pamätníčok, ktoré pred kamerou oživujúspomienky na holokaust a druhú svetovú vojnu. Každá z nich sa zveruje s vlastným„návodom“ ako prežiť nacistický režim. Sila výpovedí je o to väčšia, že hlavné hrdinky upozorňujú na nebezpečné správanie súčasníkov, ktorí sa verejne hlásia k myšlienkam  nacizmu a nacionalizmu. Po filme nasledovala diskusia k filmu s Monikou Vrzgulovou, riaditeľkou Dokumentačného strediska holokaustu. Študenti septimy B sa zúčastnili filmového predstavenia Byť skinheadom. Po filme nasledovala diskusia.
 • 20. Výročie pádu komunizmu. Študenti a žiaci si rôznymi aktivitami na jednotlivých stanoviskách pripomenuli obdobie komunizmu. Študenti septimy A a B mali samostatné stanoviská, kde učili spartakiádu a pieseň Sľúbili sme si lásku. Na iných stanoviskách sa hovorilo o komunistických heslách, monsterprocesoch, o bežnom živote v období komunizmu, ale aj o literatúre a dramatickej tvorbe tej doby.
 •  Septima A si pozrela film Die Welle – film poukazujúci na stále prítomnú hrozbu nacizmu.