Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Projekty a súťaže

PROJEKTY A SÚŤAŽE

 

Šk. rok 2017/2018

PRIPRAVUJEME:

Rok výročí - priebežne nástenky a rozhlasové vysielanie, návšteva múzeí

Prednášky holokaust - marec s podporou ÚPN, HÚ SAV a DSH

Stredoškolská odborná činnosť -pripravujú kvinty

Projekt Starší mlaším - prebieha do júna...príprava Dňa M.R. Štefánika

 

 

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

..... sa konala v obvodnom kole dňa 8.2. 2018 a náš Jakub Kamenický z oktávy A postúpil do celoslovenského kola, srdečne gratulujeme!

 

VIANOČNÁ  ZBIERKA  UNICEF

 Aj v tomto školskom roku sme sa v rámci projektu Škola priateľská k deťom zapojili do vianočnej zbierky UBICEF, ked sme na podporu detí v Sudáne či na Ukrajine vyzbierali cez 250 eur, srdečne ďakujeme za vašu pomoc!

  PhDr. A. Hlavinková

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

     V pondelok 11. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády, kde si zmerali sily žiaci 2.stupňa v kategóriách F, E, D, C. Test pozostával z 3 častí: monotematická časť predpísaná organizátorom, prebraté učivo príslušného ročníka a otázky z regionálnych dejín Karlovej Vsi. Spolu mal test 100 bodov, časovo trval 90 minút. Úspešným riešiteľom bol každý žiak, ktorý získal minimálne 60 bodov.

Vyhodnotenie sa sa konalo v stredu 13.12.2017 v jedálni. Ocenené boli prvé  a druhé miesta v každej kategórii. Žiaci získali diplomy a vecné ceny, ako aj postup na okresné kolo Dejepisnej olympiády. Gratulujeme!

VYHODNOTENIE:

kategória F: 1.miesto Lucia Veselá, prima A   2.miesto Kristína Stohl, prima A

kategória E: 1.miesto Sebastián Nezník, sekunda A     2.miesto David Horváth, sekunda A

kategória D: 1. miesto Kristián Spevák, tercia A    2.miesto Peter Velický, tercia B

kategória C: nemá žiadneho úspešného riešiteľa za 9.ročník a kvartu

                                                                                                                                                                                                                  PhDr. A. Hlavinková

 

 

BURZA PRE SLOBODU ZVIERAT

     V utorok 5.12. 2017 sme odštartovali burzu handmade vecí pre Slobodu zvierat v rámci projektu Škola priateľská k deťom, ktorá sa rozbehla vskutku skvele! Tilgneráci si mohli kúpiť ručne vyrábané svietniky, ozdoby na stromčeky a rôzne dekorácie.

      Výťažok z predaja venujú autorky burzy Adelka z primy A a Martina, Alica, Kristína a Viktória z 5.B s pomocou tercie A na potrebné lieky a operácie v útulku. Burza pokračovala  do piatku 8.12. 2017 a následne budú peniaze odovzdané priamo v Slobode zvierat. Žiakov čaká aj návšteva Slobody zvierat.

https://www.facebook.com/pg/SlobodaZvierat.sk/photos/?tab=album&album_id=10156214101177042

                                                                                                                                        PhDr. A. Hlavinková

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ  K DEŤOM

      Milí rodičia,

     naša škola sa už tretí rok zapája do projektu Škola priateľská k deťom. Cieľom projektu  Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

     V našej škole to konkrétne znamená hlavne spoluprácu starších a mladších ročníkov cez projekt Starší mladším na rôznych predmetoch. Ďalej je to voľba žiackeho Školského parlamentu, ktorý sa podieľa na tvorbe Vnútorného poriadku školy a organizuje celoškolské akcie pre žiakov. Rovnako cez tento  projekt organizujeme rôzne besedy, exkurzie, akcie, napr. aj zbierky pre UNICEF Snehová vločka či Modrý gombík. Celý projekt prebieha pod záštitou UNICEF. Viac info nájdete na stránke www.unicef.sk, ale aj na našej školskej stránke – predmety – dejepis  a aj na FB Spojená škola Tilgnerova.

PhDr. Adriana Hlavinková

koordinátor projektu

 

Šk.rok  2016/2017

UNICEF na Tilgnerke

       V piatok  26. mája sme na škole pod vedením Rady školy zorganizovali Deň UNICEFu. Naša škola je už druhý rok zapojená do projektu Škola priatešská k deťom, takže to nebola žiadna novinka. Konali sa  diskusie pre starších, worshopy pre mladších, beseda s predstaviteľmi UNICEFu, aj s Jarom Bekrom, ktorý bol priamo na Ukrajine.

     Práve pre Ukrajinu a jej deti sa konala finančná zbierka Modrý gombík, nakoľko v tejto konfliktom zmietanej krajine trpia aj nevinné deti. Okrem peňazí (spolu 602 eur) sa zbierali aj cudzojazyčné knihy a neskôr sa uskutoční aj zbierka iných potrebných vecí.

PhDr. Adriana Hlavinková

 

 

PROJEKT Haarlem Model United Nations & Amsterdam

    Od 31. marca do 2. apríla prebiehalo v holandskom Haarleme modelové zasadnutie OSN. Členovia debatného krúžku Spojenej školy Tilgnerovej sa tejto skvelej akcie samozrejme zúčastnili. Viac v článku Jakuba Kamneického, Septima A na http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/tilgnerka-bola-na-debatach-v-holandsku/34089-clanok.html.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Renáta Šimuničová

 

 

SÚŤAŽ Mladý Európan

       Naše trojčlenné družstvo žiakov J. Kamenický, Septima A, M. Gotthard, Sexta B a Ivan Greguš 4.Ab sa v mene našej školy zúčastnili za predmety dejepis - občianska náuka - geografia regionálneho kola obľúbenej súťaže Mladý Európan. Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásilo  tento rok už dvanásty ročník tejto  celoslovenskej súťaže.  Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov  gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Súťaž Mladý Európan dáva študentom možnosť zmerať si svoje sily vo  vedomostiach o Európe i vyhrať zaujímavé ceny.

Zároveň sa zábavnou formou naučia veľa nového napríklad o histórii, geografii, osobnostiach či najvýznamnejších pamätihodnostiach v EÚ. Nakoľko sa naša škola zapojila prvýkrát, zisk 7.miesta z 15-ich potešil, ale aj motivoval do budúcich rokov! Gratulujeme!

PhDr. A. Hlavinková, RNDr. A. Rácová

 

 

PROJEKT  Rok 1989 v našich rodinách


      Sedemnásty november sa zapísal do našich dejín ako deň Nežnej revolúcie. Slováci štrngali kľúčmi na námestiach v nádeji, že zlepšia svoju budúcnosť.

Čo v tento pamätný deň robili moji rodičia?

To bola kľúčová otázka projektu Rok 1989 v našich rodinách, ktorý pripravila Kvarta B.

Žiaci mali za úlohu vyspovedať svojich rodičov o tom, koľko mali rokov, kde boli, čo robili v ten deň a ako si spomínajú na udalosti Nežnej revolúcie.

Rodičia sa ponorili do spomienok...Jedni hovorili krátko, stručne, iní otvorili albumy so starými fotkami a spomínali.  Deti priniesli do školy výpisky z rozprávania svojich rodičov. Všetko, na čo si ich rodičia spomenuli, zaznamenali, a tak vznikol spomienkový plagát jedinečných životných osudov a príbehov...

Rodičia poskytli aj spomienkové predmety z tých čias, aby sa ich deti mohli dotknúť histórie a nezabudnúť...

Mgr.I.Reviliaková

 

 

 

 

 

PROJEKT Starší mladším alebo Mária Terézia na Tilgnerke

     Učenie môže byť zábavné, či majú žiaci šestnásť či deväť, pretože všetci sa občas radi hráme a  meníme sa na niekoho iného! Práve preto je u nás taký úspešný projekt Starší mladším, ktorý sa robí na celej škole v rôznych predmetoch.

     Tentokrát si sextáni oprášili svoje dejepisné vedomosti o Márii Terézii a pre triedu 3.A pripravili skvelú zážitkovú hodinu! Tretiaci síce očakávali, že sa od starších žiakov dozvedia mnoho zaujímavosti o Márii Terézii, ale že príde Mária Terézia osobne – to teda nečakali! Sprevádzal ju verný radca Adam František Kollár, ktorý tretiakom vysvetlil, ktoré reformy Mária Terézia zaviedla a prečo vlastne chodia do školy. Mária Terézia zasa prezradila rôzne pikošky zo svojho osobného rodinného i pracovného života (ozaj, vedeli ste, že mala 16 detí?).

     Tretiaci ani nedýchali od nadšenia! Pre istotu, aby nezabudli a aj verili, že to nebol len sen, ale samotná panovníčka, dostali aj pracovné listy, kde si nové poznatky zopakovali a následne upevnili aj formou tajničky. Kto vedel všetky odpovede, získal zlatú korunku, ktorá je dodnes symbolom korunovačnej cesty. Na záver si tretiaci zahrali hru – posúvali sa po tzv. korunovačnej ceste (zlaté korunky na dlážke) a kto vedel správnu odpoveď na otázku panovníčky či jej radcu, postupoval po ceste ďalej – až do cieľa, ktorým bola korunovácia za dvojníčku Márie Terézie!

    Tretiaci poobdivovali korunovačné klenoty a urobili si slávnostné foto na pamiatku tejto významnej udalosti. Veru, takéto učenie je naozaj skvelé!

 

Emma Kirchner, Nicol Rácová, Sexta A, PhDr. Adriana Hlavinková

 

 

 

DEJEPISNÁ  OLYMPIÁDA

     Tradičná dejepisná olympiáda sa konala aj tento rok dňa   8.12.2016 pre prímy až kvarty, 5. - 9.ročník ZŠ a to jej 9.ročník!  Zúčastnilo sa jej 41 žiakov, ktorí sa popasovali s množstvom otázok a preverili šírku svojich vedomostí.

Vyhodnotenie bolo v pondelok 12.12.2016 v školskej jedálni, kde bol každý účastník odmenený malou sladkosťou a prví traja umiestnení získali diplomy a vecné ceny.

      Dejepisná olympiáda je náročná svojim rozsahom, a tak všetci, ktorí boli úspešnými riešiteľmi, získavajú povestný palec hore! Gratulujeme a tešíme sa znova o rok!

Výsledky prinášame aj tu:

Kategória F:

1.miesto K.Nezník, Prima A

Kategória E:

1 P.Velický, Sekunda B

2. E. Kořínková, Sekunda A

3. J. Janák a K. Spevák, Sekunda A

 

Kategória D:

1. S. Janík, Tercia A

2. P. Harrachová, 8. A

3. Š. Rexa, 8.A  a A. Labajová, Tercia A

Kategória C:

1. B. Beťko, Kvarta A

 

PhDr. A.Hlavinková, Mgr. Renáta Šimuničová

 

 

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ  K DEŤOM

Naša škola sa už od septembra 2015 zapojila pod iniciatívou Predmetovej komisie dejepis - občianska náuka do projektu UNICEF Škola priateľská k deťom. Naši žiaci sa podieľajú na chode školy v Žiackej rade, tvoria svoj časopis Tilgnerka a ovládajú aj svoje povinnosti, aj svoje práva, napríklad čo robiť, ak  by mal niekto problem s   rodičom, šikanou, zlými známkami …

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu., kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Nezabúdame ani na propagáciu Linky detskej istoty.Viac priamo na http://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom.

PhDr. A.Hlavinková

 

AKO CHUTÍ  TILGNERKA

 

       V utorok 13.9.2016 sa uskutočnila veľká ,,reklamná" akcia našej školy - taký deň otvorených dverí pre rodičov,bývalách žiakov a vlastne kohokoľvek, kto sa chcel prísť pozrieť, čo Tilgnerka ukáže. Prezentovali sa naši žiaci aj ich učitelia každý za svoj predmet.

      Za dejepis a občiansku výchovu sme si pripravili rôzne stanovištia, napríklad o živote Slovanov, kde si žiaci pripravili svoje stánky a predstavili mladším žiakom, ako as žilo, obchodovalo, jedlo a odievalo na Veľkej MOrave.

Úspech  mal aj náš nápad s korunováciou a la Mária Terézia, kde si mladší žiaci vyskúšali svoje znalosti o Márii Terézii a vyskúšali si aj korunovačnú cestu. Víťazi slávnoste pózovali s Máriou Teréziou.

Na stanovišti Život kedysi a dnes as športovalo, lúštilo aj hádalo, ako sa žilo kedysi, ako sa deti hrávali či zabávali. A nechýbalo ani stanovište zamerané na témy z Občianskej náuky s názvom Môj život - tvoj život, kde starší žiaci pripravili maldším prednášku a prezentácie na rôzne témy, napr. zdravý životný štýl, stres, anorexia, bulímia, ako sa presadiť v kolektíve - skrátka - mininávod, ako na svoj život.

     Rôznorodé aktivity predviedli, čo sa žiaci na Tilgnerke  učia, akou formou a ako im to skvele ide! Bol to fantastický deň plný zábavy i ponaučenia!

PhDr. A.Hlavinková

 

 

Šk. rok 2015/2016

MY SME VEĽKÁ  MORAVA

      Veľkomoravská tradícia je na Slovensku zaužívaná a u žiakov našej školy aj obľúbená, a tak sa tento rok triedy Príma A a Príma B pár týždňov na hodinách dejepisu a slovenského jazyka a literatúry venovali tejto téme.

Najprv získavali teoretické informácie o Slovanoch, ich vzykoch, jedlách, živote, bohoch, voľnom čase a všeličom inom, aby si postupne v skupinkách či jednotlivo vytvorili svoje prezentácie...

Ako dokazujú aj fotografie, tento projet ich naozaj chytil za srdce a veľmi veľa  sa naučili priamo zážitkovou metódou!

PhDr. A. Hlavinková

 

 

MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY

      Dejepisná súťaž Medzníky 2.svetovej vojny, ktorú zorganizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov s podporou Ministerstva školstva SR, sa uskutočnila na našej škole v polovičke mája v triedach Kvarta A a Kvarta B, ktoré preberajú učivo s danou tematikou. Našu školu bude v rámci bratislavského kola koncom júna tohto roku reprezentovať tím 3 súťažiacich pod dohľadom pani učiteľky R. Šimuničovej. Cieľom súťaže bolo nielen zistiť úroveň vedomostí o tejto téme, ale hlavne pripomenúť všetky dôležité okolnosti, ktoré sa nás týkajú aj v dnešných dňoch...

      Minulosť už nezmeníme, ale môžeme sa z nej poučiť v mene lepšej budúcnosti.

PhDr. Adriana Hlavinková

 

 

Týždeň modrého gombíka

             Od začiatku školského roka 2015/2016 sa naša škola zapojila do projektu UNICEF Škola priateľská deťom, v rámci ktorého zorganizovala v týždni od 16. do 20.mája 2016 zbierku určenú  na stravu detí v Mauretánii.

            Tento projekt organizuje na škola trieda Príma A, ktorá zbierku nielen zorganizovala, ale vytvorila aj nástenku, ktorú pravidelne inovuje. Na nástenke vo vestibule školy informujeme deti i rodičov našej školy, čo je to UNICEF, čo je projekt Škola priateľská deťom, čo sú práva detí. Nezabúdame ani na to, že niektoré deti potrebujú pomoc, lebo im dospelí v ich okolí ubližujú či nepomáhajú a ak niet nikoho nablízku, vždy je tu Linka detskej istoty, kde sa deti môžu bezplatne dovolať a požiadať o radu.

            Možno je to iba pár centov, ktoré nám nebudú chýbať, ale niekde už 2 eurá zabezpečia stravu dieťaťa na celý deň. Možno iba jedna nástenka, ale pomôže deťom dostať informácie, ktoré potrebujú. Možno iba malý dobrý skutok, ale z malých skutkov vyrastie veľké dobro.

PhDr. Adriana Hlavinková

 

,,V  zdravom tele zdravý duch"

    Tento rok sme sa s triedami príma A a príma B zapojili do dejepisnej súťaže Historia magistra vitae - História, učiteľka života, ktorá sa niesla  duchu motta V zdravom tele zdravý duch. Úlohou žiakov bolo vytvoriť 3D model na danú tému buď jednotlivo, alebo v skupinkách, čo bola forma, ktorú využili viacerí žiaci. Následne modely odprezentovali svojim spolužiakom a vystavili ich v zborovni školy, kde si ich mohli pozrieť aj iní žiaci. Tri najkrajšie modely podľa hlasovanai detskej poroty putovali do celobratislveského kola tejto súťaže... Na výsledky ešte čakáme, ale ostatné modely už zdobia chodby našej školya  sú fakt skvelé!

PhDr. A.Hlavinková

 

 

MALÉ  DETI - VEĽKÉ  SNY

       Keďže celý tento rok pracujeme v projekte Škola priateľská deťomD, ktorú organizuje UNICEF, zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže Malé deti - veľké sny. Všetky deti o niečom snívajú, po niečom túžia – bez ohľadu na to, či žijú na Slovensku alebo niekde inde vo svete.

      O čom snívajú deti na Slovensku a o čom tie ostatné vo svete? Čo by slovenské deti dopriali iným deťom? Niekedy sú to maličkosti ako pekná hračka, niekedy veľké veci - mier, rodina, pokoj... Zapojili sa hlavne žiaci 2.A pod vedením p.uč. Majky Bačekovej a z prímy A pod vedením p.uč. A. Hlavinkovej.

PhDr. A.Hlavinková

 

STARÉ GRÉCKE BÁJE A POVESTI

          Netušiac, čo nás čaká, podujali sme sa v kvinte B v ten osudný deň štvtrok 10. marca 2016 do prímy A predviesť projekt Starší mladším.

           Našou top misiou bolo zabaviť a zároveň naučiť mladších spolužiakov základné fakty na tému Staré grécke báje.       Sprvu nastali ,,menšie technické a komunikačné problémy”, nakoľko žiaci neposlupracovali... (Kde sú tie časy, keď mladší žiak onemel v rešpekte pred starším žiakom :D)

Nastal teda čas na zmenu stratégie. Po rozdelení úloh sme si všetko zorganizovali, primáni spolupracovali a projekt začal všetkých baviť. Je to vlastne medzipredmetový projekt - primáni ho začali na geografii s p.uč. A. Rácovou, kde sa dozvedeli základné info o Grécku, následne od nás o tom, čo je to grécka mytológia z pohľadu dejepisu a slovenského jazyka pod vedením p. uč. A. Hlavinkovej, a ukončili sme to kolom otázok a odpovedí o olympijských hrách pod vedením p. uč. T. Valachovičovej za predmet telesná výchova.

           Po dvoch hodinách sme boli riadne unavení, ale učiť spolužiakov bolo naozaj zábavné. Aj my sami sme sa veľa naučili o práci v skupinke  i práci s inými. A pozdravujeme Kristiána, ktorý vedel snáď  VŠETKO!

Text a foto:Tinka Marešová a Števo Púčik, kvinta B

 

AKO SME VYNÁŠALI MORENU

           V rámci nášho dejepisno - slovenčinárskeho projektu Slovenské zvyky a obyčaje sme sa na Tilgnerke rozhodli overiť si v praxi jeden starý zvyk - vynášanie Moreny, aby sme odohnali túto nezvyčajnú zimu-nezimu a privolali jar.

           Už počas výroby Moreny sa búrili všetci svätí - najprv svietilo slnko na rozkvitnutú vŕbu pod oknom, potom fučalo a pršalo, až poletovali veľké vločky snehu...

Naša Morena bola ale veľmi trendy - károvaná červená flanelová košeľa je IN. Tvár z polystyrénu doplnená vlasmi z vlny, nakreslená tvár a krásna čelenka z nej urobili ozaj ,,nákupnú maniačku”. Trošku žartujeme, ale čo iné s takou Morenou, ktorá má na svedomí takúto zimu! A zdá sa, že pomohlo - vyzerá to na jar!

       Text: L.Rybová, príma A Foto: PhDr. Adriana Hlavinková

 

                   

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

            Legendárna SOČka pomaly upadá do zabudnutia! Stredoškolská odborná žinnosť známa ako SOČka už zďaleka nie je taká populárna ako pre pár rokmi. Je to vlastne výskumná činnosť stredoškolákov na nejakú tému vo zvolenom predmete, kde majú objaviť, vyskúmať, vyzistiť niečo nové, inovatívne, zaujímavé...

           Práca je náročná nielen výskumnou časťou, ale aj formálnou - ma byť napísaná na pár strán vo Worde s dodržaným striktnému citovania a uvádzania biblografických zdrojov, čo väčšinu študentov odrádza... Napriek tomu, že dnes je  všetko na nete, napísať takú prácu dá zabrať. Tento rok sa s ňou popasovali, viac či menej úspešne, žiaci kvinty A, kvinty B a 2.A b v rámci predmetu dejepis, kde na zvolenej téme demonštrovali svoju aktualizáciu a znalosť formálnej úpravy textu.

            Najlepší z nich svoju prácu prezentovali a obhajovali na školskom kole SOČky, ktoré sa uskutočnilo vo štvtok 3.marca 2016, kde si  síce zmerali svoje sily,a le zhodne skonštatovali, že napísať takúto prácu je naozaj, naoyaj ťažké, hlavne vystihnúť podstatu práce - niečo inovovať či obajviť, vynájsť, vyskúmať... Aj preto nemáme postupujúcich do ďalšieho kola,ale o rok - o rok to už dajú...

PhDr. A.Hlavinková

 

 

Náš región

      Na hodinách dejepisu si triedy Príma A a Príma B vytvorili knihu o Karlovej Vsi a Bratislave tak, že každý vytvoril stranu  či pár strán o veciach a zaujímavostiach zo svojho regiónu, Informácie ťerpal hlavne od svojej rodiny, hlavne tých najstarších, aby tak upevňovali rodinné medzigeneračné vzťahy, ale hlavne nadviazali na starú tadíciu odovzdávania informácií z pokolenia na pokolenie ústným podaním!

PhDr. A. Hlavinková

 

 

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ  K DEŤOM

     Naša škola sa už od septembra 2016 zapojila pod iniciatívou Predmetovej komisie dejepis - občianska náuka do projektu UNICEF Škola priateľská k deťom. Naši žiaci sa podieľajú na chode školy v Žiackej rade, tvoria svoj časopis Tilgnerka a ovládajú aj svoje povinnosti, aj svoje práva, napríklad čo robiť, ak  by mal niekto probléms  rodičom, šikanou, zlými známkami... O tom všetkom sa decká porozprávali so svojím ambasídorom Alanom z Unicefu na projektovom vyučovaní v stredu 2.marca 2016.

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu., kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Nezabádame ani na propagáciu Linky detskej istoty.

Viac priamo na http://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom.

PhDr. A. Hlavinková

 

 

POZNÁŠ BRATISLAVU?

     Krásne 3. miesto v celobratislavskej  dejepisno-geografickej  súťaži Poznáš Bratislavu získali naši žiaci Martin Miadok z kvinty A a Ivan Greguš z 3.A bilingválnej (súťažný tím), ktorá sa konala pod záštitou MPC a vydavateľstva DAJAMA dňa 15. 1.2016 na Gymnáziu na Ul. L.Sáru.

Gratulujeme!   (A.H.)

 

 

 

 

DEJEPISNÁ  OLYMPIÁDA

       Koľko toho vedia z dejepisu žiaci našej Tilgnerky a koľkí sa to odvážili vyskúšať? To sme zisťovali v pondelok 30. novembra 2015 už na prvej a druhej hodine....

Súťažiaci sa zhromaždili v jedálni a mohlo sa začať. Test vôbec nebol ľahký, lebo mal 100 otázok z učiva, aj regionálnych dejín, takže bolo čo robiť.

Ale napokon po vyhodnotení vieme víťazov!  V kategórii F (príma a 6.ročník)
1. miesto Peter Velický, pr B, 2. miesto Vladimír Lichvár, pr B a 3. miesto K. Spevák, E. Kořínková, R. Ruffíni, pr A. V kategórii E (sekunda a 7.ročník) získal 1.miesto Adam Vrbik, 7.B, 2.miesto Matúš Vavrovič, 7. B a 3. miesto  Lucia Černická, 7. B.Úspešných riešiteľov v náročnom teste bolo celkovo 8 z 26 zúčastnených žiakov, srdečne gratulujeme!

           Všetko, čo v dejinách bolo, nás má naučiť, ako chyby  z minulosti neopakovať a my sme radi, že nám dejepis ide tak dobre! (A.H.)

 

 

 

DETSKÝ  ČIN ROKA  2015

        Aj v tento rok sme sa zapojili na hodinách dejepisu, náuky o spoločnosti aj etickej výchovy do celoslovenského projektu Detský čin roka ako Detská porota. Tohtoročné príbehy žiakov veľmi zaujali a neraz mali problém, za koho hlasovať... Ale vedia, že víťazo je každý z nás, kto koná dobro v každodenných maličkostiach...

http://www.detskycin.sk/sk/Detsky-cin-roka.html    (A.H.)

 

 

 

Šk.rok  2014/2015

Projekt Starší mladším 

      Trieda 5.B sa počas roka venovala na hodinách dejepisu aj doma  formou skupinovej práce príprave projektov na tému Slovenské zvyky a obyčaje, ktoré boli zamerané tak, aby tieto najznámejšie zvyky a tradície priblížili svojim mladším spolužiakom zo 4. D v piatok 19.6.2015.  Priblížili sme  si dožinky, pálenie Moreny či fašiangy... Nielenže sa žiaci veľa naučili,ale precvičili si aj skupinovú prácu, individuálnu prácu aj spoluprácu starších a mladších... (A.H., A. G.)

 

Dejepisná olympiáda

        Vo štvrtok 11. decembra 2014 si žiaci 6. A, 6. B a prímy A otestovali svoje vedomosti z dejepisu na školskom kole Dejepisnej olympiády v kategórii F - učivo pravek, starovek.

        V náročnom teste za 100 bodov vyplnili prvú časť - otázky z prebratého dejepisného učiva za 40b, v druhej monotematickej časti o Grécku otázky za 50 bodov a v poslednej časti z regionálnej histórie otázky za 10 bodov.

       Úspešnou riešiteľkou a víťazkou 1. miesta sa stala Patrícia Harrachová zo 6.A so ziskom 68 bodov a postupuje na okresné kolo.

       Víťazke srdečne gratulujeme a tešíme sa na budúci rok! 

PhDr. A. Hlavinková, Mgr. I. Reviliaková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 zhrnutie činnosti

 • Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch: 

  Naša škola sa i v tomto školskom roku zapojila do dejepisnej súťaže pod záštitou ministra školstva Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch.

  Tento projekt spojil mnoho ľudí z celého Slovenska i zo slovenského zahraničia a za 11. ročníkov si získal obľubu u žiakov, učiteľov, širšej verejnosti, ale i u významných osobností doby.

  Počas celého školského roka hľadali korene svojej minulosti i žiačky prímy B našej školy pod odborným vedením Mgr.Ivany Reviliakovej.

  V máji prebehlo vyhodnotenie odovzdaných prác, ktoré obsahovali rodinné fotografie, dokumenty, spomienky , vrátane rodostromu rodiny.

  Najlepšiu prácu odovzdala Lucia Lehotská, ktorej práca zaujala predovšetkým hodnotnými materiálmi z rodinného archívu, pútavým rozprávaním o osobnostiach zo svojej rodiny a vypracovaným rodostromom, ktorého korene siahali až do roku 1244.

  Jej prácu sme zaslali do celonárodného finále súťaže, na ktorom Ministerstvo školstva, vedy , výskumu a športu SR a mesačník Rodina a škola udelili Lucii diplom za úspešnú prácu v projekte.

  Doteraz sa do projektu zapojilo 32-tisíc mladých ľudí. Kompletné výsledky projektu 11. ročníka nájdete v septembrovom čísle mesačníka Rodina a škola.

  Lucii srdečne blahoželáme a želáme jej veľa úspechov v ďalšom bádaní o životoch svojich predkov

        FOTOALBUM: Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch

 • študenti septimy A a septimy B sa zúčastnili vedomostnej súťaže Mladý Európan. V súťaži bolo potrebné ukázať dobré znalosti histórie, geografie, osobností a významnejších miest Európskej únie. Z 10 družstiev sa naši študenti umiestnili na 4. mieste.
 •   žiaci prímy B sa zapojili do projektu Tieň víťazného oblúka. Ide o korešpondenčnú súťaž, ktorú organizujú Antická zbierka Múzea krásnych umení v Budapešti a Trnavská univerzita v Trnave. Korešpondenčná súťaž predstavuje dôležitú časť projektu „Bezhraničná antikvita” realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Cieľom súťaže je hravou formou, prostredníctvom monumentálnych stavieb starovekého Ríma oboznámiť zúčastnených žiakov s kultúrou doby včasného cisárstva. Žiaci musia postupne plniť zadané úlohy a ich riešenia posielať do určitého termínu. Súťaž má 4 kolá, pričom na záver súťaže majú družstvá za úlohu zhotoviť súťažné dielo – maketu rímskeho víťazného oblúka rešpektujúceho štýlové znaky antického umenia.

2011

 •  Osvedčilo sa projektové vyučovanie v rámci dejepisu a občianskej náuky. Veľmi dobré boli projekty RenesanciaVeľká  Morava. Žiaci kreatívne znázornili svoje predstavy na občianskej výchove v rámci projektu Škola snov.
 •  Študenti semináru z ekonómie sa zúčastnili súťaže Banky v akcii. Umiestnili sa na 2. mieste.
 •  Študent septimy A sa zapojil do SOČ s prácou Parížska škola. V rámci krajského kola získal mimoriadne ocenenie poroty.
 • Študenti sexty A a sexty B vytvárali projekty z celoročného učiva dejepisu. Mnohé z nich dosiahli vysokú úroveň a v budúcnosti budú slúžiť ako dobrá pomôcka na vyučovaní. Študenti napr. natočili krátky film o Napoleonovi, v ktorom si aj sami zahrali. Pracovali v Powerpointe a informácie dopĺňali filmovými ukážkami, spravili anketu a objasňovali pozadie istej historickej udalosti alebo za pomoci hudby a výtvarného umenia prechádzali jednotlivými obdobiami, čím sa snažili zachytiť zmenu názorov a spoločenských postojov.
 • Študenti kvinty B výborne odprezentovali projekt Cesta do staroveku. Vyrobili maketu zikkuratu, obliekli sa do čínskeho odevu, prezentovali videoukážky, predviedli scénky.

 

2010

 •  Celosvetová súťaž kreativity Odysea mysle. Študenti riešia problémové úlohy a hľadajú rôzne riešenia. Z našej školy sa na národnom kole súťaže zúčastnili tri tímy. Tímy boli rozdelené podľa veku. Z našej školy to boli sekundáni, terciáni, kvartáni, ale aj sextáni, v celkovom počte 17 študentov. Najlepšie uspel tím sextánov (3. miesto), ktorí zdramatizovali hľadanie historického pokladu – Blatnický meč. 
 •  Zapojenie sa do projektovej súťaže Historia magistra vitae s tohtoročnou témou Príroda v službách človeka. Žiaci tercie A a sekundy A vyrobili gilotínu, spracovali projekt Výroba chleba v minulosti a dnes, dejiny poľnohospodárstva. Žiaci, ktorých projekty boli poslané do súťaže, sa zúčastnili výletu na Sandberg.

 

2009

 • Vstaň a urob niečo.  Triedy septima A, B a oktáva A, B sa zapojili do programu podpory Miléniových Rozvojových cieľov – Odstrániť extrémnu chudobu a hlad; Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie; Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien; Znížiť detskú úmrtnosť; Zlepšiť zdravotný stav matiek;  Bojovať s HIV; maláriou a ďalšími chorobami; Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia; Vytvárať globálne partnerstvo pre rozvoj.
 •  Študenti sa zapojili do projektu UNICEF.