Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia
ÚVOD
Vitajte na stránke predmetovej komisie  dejepis, náuka o spoločnosti,
 psychológia, ekonómia.

 

         Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť vytvára priestor na poznanie ľudskej spoločnosti. Umožňuje sledovať jej vývoj, históriu, všímať si špecifiká najbližšieho okolia, no zároveň vnímať svet integrujúco. Odborné poznatky, kultúrne zážitky, ale aj vyhľadávanie informácií vedú žiakov k osvojeniu si noriem správania a k pochopeniu vlastného miesta v spoločnosti.  

          Vzdelanie prebieha na pozadí zásad humanity, rešpektovaní jedinečnosti, ale aj rôznorodosti a multikulturalizmu. Na nasledujúcich podstránkach sa môžete dozvedieť viac o našej ceste za poznatkami cez rôzne projekty, súťaže, zaujímavé akcie aj víťazstvá.

Našu predmetovú komisiu v šk. r. 2016/2017 tvorí:

vedúca PK :

PhDr. Adriana Hlavinková (SJL - DEJ)

členovia PK: 

Mgr. Miroslav Ďuriš  (DEJ -  OBN)

Mgr. Anetta Gnidová  (DEJ - OBN)

Mgr. Ivana Reviliaková   (SJL - DEJ)

Mgr. Renáta Šimuničová (DEJ - OBN)

Mgr. Lenka Sokolová   (PSYCH) externý vyučujúci

Mgr. Lucia Štasselová (DU) externý vyučujúci

Ing. Milan Lônčik   (EKO) externý vyučujúci

PhDr. Alena Turčanová  (OBN) riaditeľka školy

 

 

 

 

         

Kontakt

Miestnosť: Kabinet DEJ
Email: adriana.hlavinkova@tilgnerka.edu.sk
Telefón: 02/65422545