Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Stránky predmetovej komisie Nemecký jazyk

O predmete

 

Nemecký jazyk sa vyučuje od 6. triedy ZŠ, primy osemročného gymnázia a prvého ročníka bilingválneho gymnázia.

Naši žiaci sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach olympiády Nj a úspešne študujú na zahraničných univerzitách aj v nemecky hovoriacich krajinách. Geografická blízkosť Rakúska a spoločná história nás vedie k tomu, aby sa naši žiaci a študenti zoznamovali s prírodnými a kultúrnymi zaujímavosťami najmä tejto krajiny.

Nebránime sa ani projektom, naši žiaci nás už neraz reprezentovali v Nemecku.

V celoslovenskom merítku sa úrovňou vedomostí na maturitných skúškach zaraďujeme na prvé miesta úspešnosti.