Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.D

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Simona Sčensná
Zástupca: Ing. Darina Hechtová
Učebňa: 5.D
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    M.B.
2    S.B.
3    A.B.
4    D.C.
5    N.D.
6    N.D.
8    M.H.
9    O.H.
10    P.J.
11    T.K.
12    V.K.
13    J.K.
14    B.M.
15    M.M.
16    K.M.
17    A.O.
18    J.P.
19    P.P.
20    M.P.
21    T.S.
22    J.S.
23    M.S.
24    L.S.
25    J.T.
26    P.V.
27    M.Z.
28    L.Ž.
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018