Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.C

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Renáta Šimuničová
Zástupca: Mgr. Silvia Bodláková
Učebňa: 5.C
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    A.A.
2    M.A.
3    S.B.
4    M.D.
5    K.F.
6    Š.G.
7    M.H.
8    Y.C.
9    M.K.
10    B.K.
11    S.K.
12    J.L.
13    D.L.
14    A.L.
15    N.M.
16    L.O.
17    M.P.
18    E.P.
19    M.P.
20    V.R.
21    K.R.
23    S.R.
24    K.Š.
25    P.Š.
26    P.T.
27    A.U.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.04.2018