Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.B

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Bobeková
Zástupca: Mgr. Silvia Bodláková
Učebňa: 5.B
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    K.A.
2    N.B.
3    A.B.
4    A.B.
5    G.F.
6    M.H.
7    L.H.
8    L.I.
9    R.K.
10    V.K.
11    S.K.
12    M.K.
13    V.K.
14    A.K.
15    N.K.
16    M.L.
17    A.M.
18    M.M.
19    D.M.
20    V.N.
21    M.R.
22    C.Š.
23    L.V.
24    M.V.
25    L.Z.
26    O.Z.

© aScAgenda 2018.0.1076 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2018