Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda kvinta A

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: RNDr. Katarína Kresáňová, PhD.
Zástupca: Ing. Vladimír Kunštár
Učebňa: kvinta A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.B.
2    E.B.
3    B.B.
4    L.B.
5    L.C.
6    P.Č.
7    M.D.
8    M.D.
9    D.H.
10    A.H.
11    K.H.
12    N.C.
13    V.K.
14    M.L.
15    N.L.
16    S.L.
17    E.P.
18    L.P.
20    M.S.
21    S.S.
22    M.S.
23    A.Š.
24    T.V.
25    F.Z.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018