Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda kvinta A

Zoznamy žiakov: 2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.B6.Csexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: RNDr. Katarína Kresáňová, PhD.
Zástupca: Ing. Vladimír Kunštár
Učebňa: kvarta A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 15
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    S.P.
1    S.B.
2    E.B.
3    B.B.
4    L.B.
5    M.B.
6    L.C.
7    P.Č.
9    M.D.
11    M.D.
13    D.H.
14    A.H.
15    K.H.
16    N.C.
17    V.K.
18    M.K.
19    M.L.
20    N.L.
21    S.L.
22    K.M.
23    L.P.
24    M.S.
25    S.S.
26    M.S.
27    A.Š.
28    T.V.
29    F.Z.
31    E.P.

© aScAgenda 2017.0.1057 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.07.2017