Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda kvarta A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: RNDr. Katarína Kresáňová, PhD.
Zástupca: Ing. Vladimír Kunštár
Učebňa: kvarta A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    S.P.
1    S.B.
2    E.B.
3    B.B.
4    L.B.
5    M.B.
6    L.C.
7    P.Č.
9    M.D.
11    M.D.
12    R.H.
13    D.H.
14    A.H.
15    K.H.
16    N.C.
17    V.K.
18    M.K.
19    M.L.
20    N.L.
21    S.L.
22    K.M.
23    L.P.
24    M.S.
25    S.S.
26    M.S.
27    A.Š.
28    T.V.
29    F.Z.
30    D.M.
31    E.P.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2017