Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda kvinta B

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Reviliaková
Zástupca: Ing. Jana Červeňová
Učebňa: kvinta B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.B.
2    T.B.
3    A.E.
4    L.F.
5    T.F.
6    I.H.
7    D.H.
8    B.I.
9    M.J.
10    M.J.
11    N.K.
12    M.K.
13    L.L.
14    J.M.
15    H.M.
16    P.M.
17    V.P.
18    N.P.
19    R.R.
20    S.S.
22    S.V.
23    L.Z.
24    M.Z.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018