Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda kvarta B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Reviliaková
Zástupca: Ing. Jana Červeňová
Učebňa: Kvarta B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.B.
3    T.B.
4    A.E.
5    L.F.
6    T.F.
7    I.H.
8    D.H.
9    H.H.
10    B.I.
11    M.J.
12    M.J.
14    I.K.
15    N.K.
16    M.K.
17    L.L.
18    J.M.
19    H.M.
20    P.M.
21    N.P.
22    R.R.
23    S.S.
24    J.T.
25    S.V.
26    L.Z.
27    M.Z.
28    V.P.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2017