Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.A biling.

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Danka Mestická
Zástupca: Ing. Jana Červeňová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    T.B.
2    F.B.
3    D.B.
6    A.D.
8    M.F.
9    G.G.
10    I.G.
11    Z.J.
12    N.K.
16    M.K.
17    M.K.
18    M.M.
20    S.O.
21    M.P.
22    G.R.
23    A.S.
25    J.Š.
26    M.V.
27    A.Z.
29    J.B.
30    S.B.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018