Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.A

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Alexandra Rybnikárová
Zástupca: RNDr. Katarína Katinová
Učebňa: 5.A
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    A.A.
2    M.A.
3    E.B.
4    P.B.
5    D.D.
6    K.D.
7    E.E.
8    T.G.
9    J.H.
10    G.H.
11    B.H.
12    L.K.
13    T.K.
14    S.K.
15    J.L.
16    E.M.
17    M.M.
18    N.M.
19    A.O.
20    A.P.
21    E.R.
22    S.Š.
23    J.Š.
24    J.Š.
25    S.Š.
26    L.W.

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018