Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Soňa Benčová
Zástupca: Ivona Kadnárová
Učebňa: 4. A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    A.A.
2    E.B.
3    P.B.
4    N.C.
5    M.F.
6    T.G.
7    J.H.
8    L.K.
9    T.K.
10    S.K.
11    J.L.
12    E.M.
13    M.M.
14    N.M.
15    E.R.
17    S.Š.
18    J.Š.
19    J.Š.
20    S.Š.
22    L.W.
23    M.A.
24    A.P.
26    G.H.
27    B.H.
28    D.D.
29    R.M.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2017