Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Dana Budaiová
Zástupca: Mgr. Simona Sčensná
Učebňa: 7.B
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    N.B.
2    A.B.
3    E.B.
4    K.C.
5    I.D.
6    P.D.
8    V.G.
9    Y.C.
10    R.K.
11    M.K.
12    S.K.
13    L.L.
15    D.M.
16    M.M.
17    N.M.
18    M.M.
19    M.P.
20    M.P.
21    I.P.
22    D.P.
23    T.S.
24    N.A.
25    K.B.
26    K.F.
27    K.M.
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2017