Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.B

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Dana Budaiová
Zástupca: Mgr. Martina Szabó
Učebňa: 8.B
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    A.B.
3    E.B.
5    I.D.
6    P.D.
8    V.G.
9    Y.C.
10    R.K.
11    M.K.
12    S.K.
13    L.L.
15    D.M.
16    M.M.
17    N.M.
18    M.M.
20    M.P.
21    I.P.
22    D.P.
23    T.S.
24    N.A.
25    K.B.
26    K.F.
27    K.M.
28    I.S.
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018