Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Slávka Vaneková
Zástupca: Mgr. Juliana Babejová
Učebňa: 7.A
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    I.B.
2    M.C.
3    A.F.
4    B.H.
5    Š.H.
6    O.K.
7    R.K.
8    Z.M.
9    S.M.
10    N.M.
12    N.N.
13    R.O.
14    V.R.
15    D.Š.
16    S.Š.
17    D.K.
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017