Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.A

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Slávka Vaneková
Zástupca: Mgr. Juliana Babejová
Učebňa: 8.A
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    I.B.
2    M.C.
3    A.F.
4    B.H.
5    Š.H.
6    O.K.
7    R.K.
8    Z.M.
9    S.M.
10    N.M.
12    N.N.
13    R.O.
14    V.R.
15    D.Š.
16    S.Š.
17    D.K.
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018