Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda kvinta A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Ťureková
Zástupca: Mgr. Simona Sčensná
Učebňa: kvinta A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    E.B.
2    K.B.
3    E.Č.
4    L.D.
5    N.D.
6    M.E.
7    T.F.
8    M.F.
9    P.F.
10    P.H.
11    A.H.
12    K.K.
13    A.K.
14    J.K.
15    K.K.
16    K.K.
17    A.L.
18    T.M.
19    T.M.
20    P.M.
21    K.M.
22    N.N.
23    A.N.
24    N.O.
25    M.P.
26    O.P.
27    V.Š.
28    M.T.
29    T.U.
31    F.Y.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2017