Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda sexta A

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Ťureková
Učebňa: sexta A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    E.B.
3    E.Č.
4    L.D.
5    N.D.
6    M.E.
7    T.F.
8    M.F.
9    P.F.
11    A.H.
12    K.K.
13    A.K.
14    J.K.
16    K.K.
17    A.L.
18    T.M.
20    P.M.
21    K.M.
22    N.N.
23    A.N.
24    N.O.
26    O.P.
27    V.Š.
28    M.T.
29    T.U.
31    F.Y.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018