Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.B

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Emília Szajková
Učebňa: 6.B
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    N.B.
2    N.B.
3    S.B.
4    B.D.
5    M.D.
6    D.D.
7    E.J.
8    M.J.
9    K.K.
10    N.K.
11    D.K.
12    O.K.
13    A.L.
14    J.M.
15    L.M.
16    T.P.
17    Š.P.
18    V.P.
19    R.R.
20    S.R.
21    J.R.
22    T.S.
23    T.S.
24    S.U.
25    S.Ž.
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018