Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Emília Szajková
Zástupca: Mgr. Veronika Očkayová
Učebňa: 5.C
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    N.B.
2    Z.B.
3    E.B.
4    B.D.
5    M.D.
6    D.D.
8    L.H.
9    D.J.
10    M.J.
11    M.J.
12    K.K.
13    F.K.
14    N.K.
15    D.K.
16    Z.K.
17    J.M.
18    L.M.
19    V.M.
20    R.R.
21    S.R.
22    J.R.
23    J.S.
24    T.S.
25    T.S.
26    B.Š.
27    H.T.
28    T.U.
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1027 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.03.2017