Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Tincová
Zástupca: Mgr. Silvia Bodláková
Učebňa: 5.B
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    R.D.
2    M.Ď.
3    L.G.
4    T.G.
5    G.G.
6    V.H.
7    P.H.
8    J.H.
9    N.C.
10    T.J.
11    F.K.
12    A.K.
13    D.M.
14    K.M.
15    Š.P.
16    J.P.
17    E.P.
18    S.R.
19    M.R.
20    S.Š.
21    P.Š.
22    M.Š.
23    B.Š.
24    S.T.
25    A.V.
26    L.V.
27    T.V.
28    H.V.

© aScAgenda 2017.0.1027 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.03.2017