Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Tincová
Zástupca: Mgr. Silvia Bodláková
Učebňa: 5.B
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
6    V.H.
7    P.H.
9    N.C.
15    Š.P.
20    S.Š.
21    P.Š.
24    S.T.
25    A.V.
95    G.G.
96    R.D.
97    K.M.
98    J.P.
99    J.H.
100    A.K.
101    M.Ď.
102    T.J.
103    L.G.
104    E.P.
105    T.G.
106    F.K.
107    M.Š.
108    M.R.
109    D.M.
110    T.V.
111    B.Š.
112    H.V.
113    S.R.
114    L.V.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017