Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Tincová
Učebňa: 6.A
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    T.H.
1    A.B.
2    H.B.
3    R.D.
4    L.G.
5    S.G.
6    G.G.
7    V.H.
8    N.H.
9    J.H.
10    T.J.
11    K.K.
12    Š.P.
13    J.P.
14    E.P.
15    M.R.
16    S.Š.
17    P.Š.
18    P.T.
20    S.T.
21    V.V.
22    T.V.
23    A.V.
24    H.V.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018