Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Bobeková
Zástupca: Mgr. Silvia Bodláková
Učebňa: 5.A
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    V.V.
1    L.B.
2    A.B.
3    N.B.
4    S.B.
5    H.B.
6    K.C.
7    D.C.
8    N.Ď.
9    T.Ď.
10    R.H.
11    N.H.
12    M.H.
13    S.H.
15    E.J.
16    O.K.
17    P.L.
18    A.L.
19    Š.M.
20    T.P.
21    M.P.
22    P.T.
23    M.T.
24    L.T.
25    S.U.
26    T.V.
27    O.V.
28    S.Ž.

© aScAgenda 2017.0.1027 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.03.2017