Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Bobeková
Zástupca: Mgr. Silvia Bodláková
Učebňa: 5.A
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
6    K.C.
7    D.C.
22    P.T.
25    S.U.
28    S.Ž.
53    S.H.
54    N.B.
55    S.B.
56    R.H.
57    T.V.
58    M.H.
59    M.P.
60    N.H.
61    A.L.
62    T.P.
63    Š.M.
64    A.B.
65    E.J.
66    M.T.
67    L.T.
68    V.V.
69    N.Ď.
70    H.B.
71    O.K.
72    T.Ď.
73    O.V.
74    P.L.
75    L.B.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2017