Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: 2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.B6.Csexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Bobeková
Zástupca: Mgr. Silvia Bodláková
Učebňa: 5.A
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 8
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    A.B.
3    N.B.
4    S.B.
5    H.B.
6    K.C.
15    E.J.
16    O.K.
18    A.L.
20    T.P.
22    P.T.
24    L.T.
25    S.U.
26    T.V.
27    O.V.
28    S.Ž.
29    V.V.

© aScAgenda 2017.0.1057 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.07.2017