Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda kvinta B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Anna Butkovská
Zástupca: Ing. Darina Hechtová
Učebňa: kvinta B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    I.O.
1    S.B.
2    G.B.
4    L.B.
5    M.B.
6    P.D.
7    L.G.
8    A.H.
9    M.H.
10    L.H.
11    S.J.
12    R.K.
13    V.L.
14    L.L.
16    M.M.
18    A.I.
19    L.P.
20    Z.P.
21    S.S.
22    A.S.
23    P.Š.
25    T.T.
26    T.T.
28    V.V.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017