Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda sexta B

Zoznamy žiakov: 2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.B6.Csexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Anna Butkovská
Zástupca: Ing. Darina Hechtová
Učebňa: kvinta B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 10
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.B.
2    G.B.
3    L.B.
4    M.B.
5    P.D.
6    L.G.
7    A.H.
8    M.H.
9    L.H.
10    S.J.
11    R.K.
12    V.L.
13    L.L.
14    M.M.
15    A.I.
16    L.P.
17    Z.P.
18    S.S.
19    A.S.
20    P.Š.
22    T.T.
23    T.T.
24    V.V.
25    I.O.

© aScAgenda 2017.0.1057 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.07.2017