Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda sexta B

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Anna Butkovská
Učebňa: sexta B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.B.
2    G.B.
3    L.B.
4    M.B.
5    P.D.
9    L.H.
10    S.J.
11    R.K.
12    V.L.
13    L.L.
14    M.M.
15    A.I.
16    L.P.
17    Z.P.
20    P.Š.
22    T.T.
23    T.T.
24    V.V.
25    I.O.
26    S.S.
27    A.S.

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2018