Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Štefan Bödök
Zástupca: Mgr. Renáta Šimuničová
Učebňa: 8.B
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 18 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    J.B.
2    L.Č.
3    A.D.
5    L.F.
6    B.G.
7    D.G.
8    E.G.
9    A.I.
10    E.J.
11    D.J.
12    A.K.
13    M.K.
14    B.K.
15    L.M.
16    M.M.
18    N.M.
21    E.M.
22    L.N.
23    L.S.
24    V.S.
25    H.S.
26    M.V.
27    A.V.
28    N.Ž.
31    L.H.
32    D.D.
33    J.S.
34    A.B.
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2017