Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.A

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslav Szabo
Zástupca: Mgr. Miroslav Ďuriš
Učebňa: 9.A
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.B.
2    J.B.
4    I.D.
5    P.F.
6    L.H.
8    S.H.
9    A.H.
10    J.H.
12    F.J.
13    L.K.
14    A.K.
15    A.K.
16    L.L.
17    M.M.
19    E.P.
21    V.P.
24    E.S.
25    V.S.
28    M.Ž.
29    R.S.
31    R.P.

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018