Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslav Szabo
Zástupca: Mgr. Miroslav Ďuriš
Učebňa: 8.A
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.B.
2    J.B.
3    I.B.
4    I.D.
5    P.F.
6    L.H.
7    P.H.
8    S.H.
9    A.H.
10    J.H.
11    D.I.
12    F.J.
13    L.K.
14    A.K.
15    A.K.
16    L.L.
17    M.M.
18    B.N.
19    E.P.
21    V.P.
22    Š.R.
23    K.S.
24    E.S.
25    V.S.
26    H.V.
27    H.Ž.
28    M.Ž.
29    R.S.
30    I.V.
31    R.P.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017