Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Tomáš Ralbovský
Zástupca: Mgr. Jana Gablíková
Učebňa: 9.A
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    T.B.
2    D.D.
3    K.J.
4    D.K.
5    B.L.
7    O.P.
8    P.P.
9    T.P.
11    F.S.
12    M.S.
15    T.T.
16    S.T.
17    R.V.
18    A.Z.
21    V.L.
22    M.Č.
23    E.P.
26    K.J.
27    L.V.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017