Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda septima A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Cori
Zástupca: RNDr. Andrea Rácová
Učebňa: septima A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.B.
2    L.D.
3    D.D.
4    B.E.
5    P.F.
6    R.G.
7    E.G.
8    E.H.
9    F.K.
10    J.K.
11    J.K.
12    Z.K.
13    K.L.
14    S.L.
15    D.M.
16    M.M.
17    K.P.
18    K.P.
19    M.R.
20    M.S.
21    K.Š.
22    P.U.
23    K.V.
24    M.Z.
25    V.F.
26    A.I.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017