Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda oktáva A

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Cori
Zástupca: John Nash
Učebňa: oktáva A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.B.
2    L.D.
3    D.D.
4    B.E.
5    P.F.
6    R.G.
7    E.G.
8    E.H.
9    F.K.
10    J.K.
11    J.K.
12    Z.K.
13    K.L.
14    S.L.
15    D.M.
16    M.M.
17    K.P.
18    K.P.
19    M.R.
20    M.S.
21    K.Š.
22    P.U.
23    K.V.
24    M.Z.
25    V.F.
26    A.I.

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018