Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.D

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Viera Zavřelová
Zástupca: Monika Žitňáková
Učebňa: 2.D
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    D.B.
2    A.B.
3    M.Č.
4    S.D.
5    H.D.
6    Š.D.
7    T.D.
8    M.F.
9    N.J.
11    A.J.
12    M.Ľ.
15    J.R.
16    N.R.
17    M.P.
18    R.Š.
19    L.V.
20    V.V.
22    P.T.

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018