Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.D

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Bačeková
Zástupca: Mgr. Jana Šimíčková
Učebňa: Trieda 1.D Fadruszova
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    P.T.
1    D.B.
2    A.B.
3    M.Č.
4    S.D.
5    H.D.
6    Š.D.
7    T.D.
8    M.F.
9    N.J.
10    M.J.
11    A.J.
12    M.Ľ.
13    P.L.
14    B.L.
15    J.R.
16    N.R.
17    M.P.
18    R.Š.
19    L.V.
20    V.V.
21    J.D.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017