Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Bačeková
Zástupca: Martina Hegerová
Učebňa: Trieda 1.C Fadruszova
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    L.H.
1    L.B.
2    J.E.
3    M.G.
4    R.G.
5    K.K.
6    T.L.
7    K.M.
8    T.M.
9    L.M.
10    P.P.
11    S.P.
12    F.P.
13    N.R.
14    A.S.
15    K.S.
16    B.Š.
17    M.Š.
18    L.Š.
19    D.V.
20    N.Z.
21    E.Š.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017