Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.C

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Bačeková
Učebňa: 2. C
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    L.B.
2    J.E.
3    M.G.
4    R.G.
6    T.L.
7    K.M.
8    T.M.
9    L.M.
10    P.P.
11    S.P.
12    F.P.
13    N.R.
14    A.S.
15    K.S.
16    B.Š.
17    M.Š.
18    L.Š.
19    D.V.
20    N.Z.
21    E.Š.
22    L.H.
23    E.J.
24    V.T.
25    K.K.

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018