Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.B

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Masicová
Učebňa: 2. B
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.B.
2    M.B.
3    Z.F.
4    J.G.
5    L.H.
6    D.H.
7    B.J.
8    K.K.
9    Š.K.
10    N.M.
11    A.M.
12    V.M.
13    J.M.
14    L.M.
15    V.N.
16    N.O.
17    N.O.
18    F.P.
19    M.R.
20    S.S.
21    J.S.
22    M.S.
23    A.Š.
24    L.Š.
25    S.V.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018