Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.CI.A biling.Príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.Sekunda A3.A3.B3.C3.DIII.A biling.Tercia A4.A4.C4.D4.EIV.A biling.Kvarta AKvarta B5.A5.B5.CKvinta AV.A biling.6.A6.B6.CSexta ASexta B7.A7.BSeptima ASeptima B8.A8.BOktáva AOktáva B9.A9.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Marta Mancová
Zástupca: Zuzana Tirpáková
Učebňa: 3.A
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    T.F.
3    V.G.
4    A.H.
5    Y.H.
6    S.K.
7    J.K.
8    D.K.
9    N.K.
10    I.L.
11    V.M.
12    E.M.
13    Š.M.
14    V.M.
15    M.P.
16    T.P.
17    M.R.
18    T.S.
19    O.S.
20    A.S.
21    D.Š.
22    J.Š.
23    V.T.
24    D.T.
25    O.Ž.
26    A.N.
27    T.S.
28    S.B.

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018