Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Renáta Durajová
Zástupca: Magdaléna Burlasová
Učebňa: 7.C
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    T.F.
3    V.G.
4    A.H.
5    Y.H.
6    S.K.
7    J.K.
8    D.K.
9    N.K.
10    I.L.
11    V.M.
12    E.M.
13    Š.M.
14    V.M.
15    M.P.
16    T.P.
17    M.R.
18    T.S.
19    O.S.
20    A.S.
21    D.Š.
22    J.Š.
23    V.T.
24    D.T.
25    O.Ž.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2017