Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.A

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Renáta Durajová
Zástupca: Magdaléna Burlasová
Učebňa: 2. A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    T.F.
3    V.G.
4    A.H.
5    Y.H.
6    S.K.
7    J.K.
8    D.K.
9    N.K.
10    I.L.
11    V.M.
12    E.M.
13    Š.M.
14    V.M.
15    M.P.
16    T.P.
17    M.R.
18    T.S.
19    O.S.
20    A.S.
21    D.Š.
22    J.Š.
23    V.T.
24    D.T.
25    O.Ž.
26    A.N.
27    T.S.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018