Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda sekunda A

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: RNDr. Iveta Piršelová
Učebňa: sekunda A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 33, z toho chlapcov: 20 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    J.K.
1    P.A.
2    M.B.
3    M.D.
4    I.F.
5    N.G.
6    O.H.
7    L.H.
8    D.H.
9    J.H.
10    T.J.
11    V.J.
12    K.L.
13    E.M.
14    O.M.
15    M.M.
16    E.M.
17    T.M.
18    J.N.
19    L.P.
20    N.P.
21    I.R.
22    M.R.
23    J.S.
24    I.S.
25    R.S.
26    A.Š.
27    M.Š.
28    M.Š.
29    A.T.
30    J.V.
31    F.J.
32    T.K.
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018