Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda príma A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: RNDr. Iveta Piršelová
Zástupca: Mgr. Veronika Očkayová
Učebňa: príma A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 19 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    F.J.
1    P.A.
2    M.B.
3    M.D.
4    I.F.
5    N.G.
6    O.H.
7    L.H.
8    D.H.
9    J.H.
10    T.J.
11    V.J.
12    K.L.
13    E.M.
14    O.M.
15    M.M.
16    E.M.
17    T.M.
18    J.N.
19    L.P.
20    N.P.
21    I.R.
22    M.R.
23    J.S.
24    I.S.
25    R.S.
26    A.Š.
27    M.Š.
28    M.Š.
29    A.T.
30    J.V.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2017