Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda príma A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: RNDr. Iveta Piršelová
Zástupca: Mgr. Veronika Očkayová
Učebňa: príma A
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 19 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
0    F.J. základná škola 2. stupeň
1    P.A. gymnázium
2    M.B. gymnázium
3    M.D. gymnázium
4    I.F. gymnázium
5    N.G. gymnázium
6    O.H. gymnázium
7    L.H. gymnázium
8    D.H. gymnázium
9    J.H. gymnázium
10    T.J. gymnázium
11    V.J. gymnázium
12    K.L. gymnázium
13    E.M. gymnázium
14    O.M. gymnázium
15    M.M. gymnázium
16    E.M. gymnázium
17    T.M. gymnázium
18    J.N. gymnázium
19    L.P. gymnázium
20    N.P. gymnázium
21    I.R. gymnázium
22    M.R. gymnázium
23    J.S. gymnázium
24    I.S. gymnázium
25    R.S. gymnázium
26    A.Š. gymnázium
27    M.Š. gymnázium
28    M.Š. gymnázium
29    A.T. gymnázium
30    J.V. gymnázium

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2017