Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A biling.

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Erika Potočová
Zástupca: Mgr. Lívia Gulašová
Učebňa: I. A bilingválne
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Z.B.
2    M.B.
3    S.B.
4    Z.B.
5    M.B.
6    S.D.
7    F.D.
8    K.D.
9    P.H.
10    S.H.
11    P.H.
12    A.H.
13    N.K.
14    L.L.
15    N.M.
16    K.N.
17    T.O.
18    I.O.
19    J.O.
20    M.O.
21    M.P.
22    L.P.
23    V.P.
24    A.Š.
25    P.Š.
26    L.V.
27    D.V.
28    A.Z.
29    A.Z.
30    Z.Z.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017