Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.E

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Viera Zavřelová
Zástupca: Monika Žitňáková
Učebňa: 3.D
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    A.B.
2    L.B.
3    R.B.
5    N.D.
6    M.D.
7    K.F.
8    M.K.
9    M.M.
10    M.M.
11    A.N.
12    M.P.
14    M.S.
15    A.U.
16    D.V.
17    M.V.
18    D.V.
19    V.Z.
20    D.B.
21    N.H.
22    M.M.
23    O.M.
24    R.M.
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017