Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.E

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Smatanová
Učebňa: 3.E
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    A.B.
3    R.B.
5    N.D.
6    M.D.
7    K.F.
8    M.K.
9    M.M.
10    M.M.
11    A.N.
12    M.P.
14    M.S.
15    A.U.
16    D.V.
17    M.V.
18    D.V.
19    V.Z.
20    D.B.
21    R.M.
22    M.M.
23    O.M.
24    N.H.
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018