Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.D

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Ingrid Ďurinová
Učebňa: 3.D
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    J.Č.
2    J.Ď.
3    L.G.
4    E.K.
5    D.K.
6    A.M.
7    M.M.
8    S.M.
9    M.O.
10    N.P.
11    S.R.
12    Š.S.
13    L.Š.
14    O.T.
15    D.T.
16    L.U.
17    L.V.
19    M.K.
20    S.N.
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018