Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Vladimíra Šottníková
Zástupca: Emília Palkovičová
Učebňa: 2. C
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    G.B.
2    M.B.
3    A.Č.
4    M.G.
5    L.H.
6    M.H.
7    D.H.
8    S.H.
9    L.C.
10    Š.J.
11    L.K.
12    M.K.
13    J.M.
14    A.M.
15    A.N.
16    J.O.
17    K.P.
18    Z.R.
19    M.V.
20    T.D.
21    Z.K.
22    M.O.
23    X.Y.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017