Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.C

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Dana Lapšanská
Zástupca: Jana Bojkovská
Učebňa: 3.C
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    G.B.
2    M.B.
3    A.Č.
4    M.G.
5    L.H.
6    M.H.
7    D.H.
8    S.H.
9    L.C.
10    Š.J.
11    L.K.
12    M.K.
13    J.M.
14    A.M.
15    A.N.
16    J.O.
17    K.P.
19    M.V.
20    T.D.
21    Z.K.
22    M.O.
23    Y.X.
25    E.M.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018