Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Olešová
Zástupca: Denisa Kovárová
Učebňa: 2. A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    R.A.
2    S.B.
3    M.B.
4    A.D.
5    A.G.
6    D.H.
7    T.J.
8    S.K.
9    M.K.
10    V.K.
11    N.L.
12    T.L.
14    A.P.
15    M.P.
16    Š.R.
17    N.Š.
18    J.U.
19    L.V.
20    M.V.
21    A.H.
22    I.H.
23    N.K.
24    Š.K.
25    J.M.
26    S.R.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2017