Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.A

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Soňa Benčová
Zástupca: Ivona Kadnárová
Učebňa: 3.A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    R.A.
2    S.B.
4    A.D.
5    A.G.
6    D.H.
7    T.J.
8    S.K.
9    M.K.
10    V.K.
11    N.L.
12    T.L.
14    A.P.
15    M.P.
16    Š.R.
17    N.Š.
18    J.U.
19    L.V.
20    M.V.
21    A.H.
22    I.H.
23    N.K.
24    Š.K.
25    J.M.
26    S.R.
27    Z.S.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018