Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A biling.

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Anetta Mária Gnidová
Zástupca: RNDr. Mária Thurzová
Učebňa: III. A bilingválne
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    L.A.
2    B.B.
5    P.D.
6    L.H.
7    H.H.
8    K.H.
9    A.J.
10    H.K.
11    P.K.
13    G.K.
14    L.L.
15    F.L.
16    E.M.
17    M.M.
18    L.M.
19    R.P.
20    A.P.
21    M.R.
22    A.R.
23    K.S.
25    F.Š.
26    I.Š.
27    M.Š.
28    P.U.
30    K.Z.
31    N.J.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018