Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda tercia A

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Beničiaková
Učebňa: tercia A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    E.B.
0    R.S.
1    O.B.
2    N.B.
3    C.D.
4    S.D.
5    V.D.
6    S.G.
7    J.G.
9    J.J.
10    M.J.
11    E.K.
13    J.K.
15    A.M.
16    H.M.
17    R.R.
18    L.R.
19    K.S.
20    K.S.
21    S.S.
22    V.S.
23    O.S.
24    N.Š.
25    S.T.
26    K.V.
27    T.V.
28    S.M.
29    J.T.

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018