Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda sekunda A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Beničiaková
Zástupca: Mgr. Martina Szabó
Učebňa: sekunda A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    O.B.
2    N.B.
3    C.D.
4    S.D.
5    V.D.
6    S.G.
7    J.G.
9    J.J.
10    M.J.
11    E.K.
12    J.K.
13    J.K.
15    A.M.
16    H.M.
17    R.R.
18    L.R.
19    K.S.
20    K.S.
21    S.S.
22    V.S.
23    O.S.
24    N.Š.
25    S.T.
26    K.V.
27    T.V.
28    S.M.

© aScAgenda 2017.0.1046 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2017