Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda tercia B

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Ingrid Čunderlíková
Učebňa: tercia B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    M.B.
2    A.B.
3    D.B.
4    D.B.
5    L.Č.
6    D.F.
7    B.G.
8    A.H.
9    S.H.
10    K.H.
11    K.K.
12    K.K.
13    V.L.
14    J.M.
15    A.M.
16    L.M.
18    O.O.
19    I.P.
20    K.P.
21    N.P.
22    H.S.
23    Z.S.
24    R.Š.
25    T.Š.
26    N.T.
27    D.T.
28    P.V.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018