Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda sekunda B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Ingrid Čunderlíková
Zástupca: Mgr. Martina Szabó
Učebňa: sekunda B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    M.B.
2    A.B.
3    D.B.
4    D.B.
5    L.Č.
6    D.F.
7    B.G.
8    A.H.
9    S.H.
10    K.H.
11    K.K.
12    K.K.
13    V.L.
14    J.M.
15    A.M.
16    L.M.
17    M.M.
18    O.O.
19    I.P.
20    K.P.
21    N.P.
22    H.S.
23    Z.S.
24    R.Š.
25    T.Š.
26    N.T.
27    D.T.
28    P.V.

© aScAgenda 2017.0.1046 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2017