Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Ing. Darina Gogorová
Zástupca: Mgr. Elena Marčanová
Učebňa: 6.B
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.A.
2    L.A.
3    S.A.
4    M.A.
5    M.B.
6    L.B.
7    M.B.
8    T.B.
9    D.Č.
10    Š.Č.
11    N.F.
12    J.H.
13    N.J.
14    M.K.
15    K.K.
16    O.M.
17    L.M.
18    D.M.
19    J.M.
20    L.M.
21    A.M.
22    S.P.
23    S.P.
24    K.S.
25    J.Š.
26    A.T.
27    N.V.
28    D.V.
29    R.Ž.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017