Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.A

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Ingrid Matajsová
Zástupca: Mgr. Martina Szabó
Učebňa: 7.A
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    S.H.
2    V.Č.
3    E.D.
4    M.H.
6    N.H.
7    K.H.
8    E.H.
9    M.H.
10    K.J.
12    S.K.
13    M.M.
15    T.M.
16    N.M.
17    I.P.
18    D.P.
19    R.R.
20    S.S.
21    J.Š.
22    F.Š.
24    A.Š.
25    L.T.
26    M.U.
27    V.U.
28    V.V.
29    A.V.
30    K.V.
31    T.H.
32    S.S.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018