Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Ingrid Matajsová
Zástupca: Ing. Darina Hechtová
Učebňa: 6.A
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    V.Č.
3    E.D.
4    M.H.
6    N.H.
7    K.H.
8    E.H.
9    M.H.
10    K.J.
12    S.K.
13    M.M.
14    J.M.
15    T.M.
16    N.M.
17    I.P.
18    D.P.
19    R.R.
20    S.S.
21    J.Š.
22    F.Š.
24    A.Š.
25    L.T.
26    M.U.
27    V.U.
28    V.V.
29    A.V.
30    K.V.

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017