Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda septima B

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Valachovičová
Zástupca: Mgr. Miroslav Ďuriš
Učebňa: septima B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    M.K.
1    M.Č.
2    P.Ď.
3    D.D.
4    T.F.
5    S.F.
6    M.F.
7    M.G.
8    P.H.
9    M.H.
10    M.H.
11    T.J.
12    V.K.
14    M.M.
15    L.O.
16    Š.P.
17    S.S.
18    D.Š.
19    S.Š.
20    K.V.
21    A.V.
22    M.Ž.
23    A.Ž.
24    A.D.
25    T.E.
26    B.S.
27    L.Š.
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018