Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda sexta B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Valachovičová
Zástupca: John Nash
Učebňa: sexta B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    M.Č.
2    P.Ď.
3    D.D.
4    T.F.
5    S.F.
6    M.F.
7    M.G.
8    P.H.
9    M.H.
10    M.H.
11    T.J.
12    V.K.
13    V.M.
14    M.M.
15    L.O.
16    Š.P.
17    S.S.
18    D.Š.
19    S.Š.
20    K.V.
21    A.V.
22    M.Ž.
23    A.Ž.
24    A.D.
25    T.E.
26    B.S.
27    L.Š.
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2017