Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda sexta A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Alena Janušková
Zástupca: John Nash
Učebňa: sexta A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    S.Č.
2    A.D.
3    L.G.
4    M.G.
5    A.G.
6    A.H.
7    M.H.
8    A.C.
9    E.K.
10    J.K.
11    Z.M.
12    S.M.
13    S.M.
14    M.M.
15    A.M.
16    Z.M.
17    A.M.
18    M.M.
19    R.P.
20    A.P.
21    N.R.
22    P.S.
23    M.S.
24    A.S.
25    B.H.
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017