Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.C

Zoznamy žiakov: PRIJIMACKY EXTERNI1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Želmíra Reguliová
Zástupca: Zuzana Tirpáková
Učebňa: 4.C
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    R.S.
2    J.B.
4    H.D.
5    O.H.
7    N.H.
8    T.H.
9    B.H.
10    F.I.
11    M.K.
12    A.K.
15    S.L.
17    L.M.
18    Š.M.
21    P.R.
22    M.S.
23    L.S.
24    T.Š.
25    O.T.
26    R.Č.
27    V.D.
28    M.K.
29    S.U.
30    M.K.
31    M.M.
33    E.R.

© aScAgenda 2018.0.1092 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.04.2018