Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C1.DI.A biling.príma A2.A2.C2.D2.EII.A biling.sekunda Asekunda B3.A3.B3.CIII.A biling.tercia A4.A4.B4.C4.DIV.A biling.kvarta Akvarta B5.A5.B5.Ckvinta Akvinta B6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima A8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Silvia Kubisová
Zástupca: Mgr. Stanislav Mačák
Učebňa: 3. B
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    N.E.
3    D.F.
6    M.G.
7    M.G.
8    V.G.
9    S.H.
10    D.H.
11    N.H.
12    T.K.
13    S.K.
14    M.L.
15    J.N.
17    A.N.
18    T.N.
19    V.O.
20    J.P.
21    P.P.
22    F.R.
23    P.S.
24    J.U.
25    N.Z.
26    A.Ž.
27    J.P.
28    J.D.
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2017