Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.B

Zoznamy žiakov: 1A1B1C1DI.A biling.príma A2.A2.B2.C2.DII.A biling.sekunda A3.A3.C3.D3.EIII.A biling.tercia Atercia B4.A4.B4.CIV.A biling.kvarta A5.A5.B5.C5.Dkvinta Akvinta BV.A biling.6.A6.Bsexta Asexta B7.A7.Bseptima Aseptima B8.A8.Boktáva A9.A9.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Silvia Kubisová
Zástupca: Mgr. Stanislav Mačák
Učebňa: 4.B
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    S.K.
2    N.E.
3    D.F.
6    M.G.
7    M.G.
8    V.G.
9    S.H.
10    D.H.
11    N.H.
12    T.K.
13    S.K.
14    M.L.
15    J.N.
17    A.N.
18    T.N.
21    P.P.
22    F.R.
23    P.S.
24    J.U.
25    N.Z.
27    J.P.
28    J.D.
29    R.B.
30    L.Š.
31    L.W.
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2018